Gamla testamentet

Du skall inte mörda. 2 Mosebok 20:13

Det sjätte budet är självförklarande, du skall inte mörda. I gamla testamentet fanns det fortfarande dödsstraff samt att dödande i krig inte var mord. Det betyder att de gjorde skillnad på att mörda och döda. När oskyldiga dödades så var det mord.

Nya testamentet

I nya testamentet så skärps budet väsentligt. Det handlar inte bara om att mörda människor fyriskt men också psykiskt och emotionellt.

Den som hatar sin broder är en mördare, och ni vet att ingen mördare har evigt liv i sig. 1 Johannesbrevet 3:15

Allting vi människor gör är motiverat från våra hjärtan. Vi säger inget och gör inget utan att det finns i våra hjärtan. Hjärtroten bakom allt mördande är hat. Hatet är roten för att mörda.

Därför är det så att den som hatar sin nästa är en mördare och att en människa som lever i hat inte kan ha evigt liv i sig. Hat och evigt liv är inte kompatibla.

Läs bibeltexten från Matteusevangeliet 5:21 och framåt.

Hat är mord – Matteusevangeliet 5:21-22

21 Ni har hört att det är sagt till fäderna: Du skall inte mörda. Den som mördar är skyldig inför domstolen.
22 Jag säger er: Den som är vred på sin broder är skyldig inför domstolen, och den som säger till sin broder: Ditt dumhuvud, är skyldig inför Stora rådet, och den som säger: Din dåre, är skyldig och döms till det brinnande Gehenna.

Att leva i vrede mot andra människor och att hålla fast vid och ha oförlåtelse är mord i Guds ögon.

Är du en mördare?

Om du lever i vrede, med hat eller håller fast vid oförlåtelse, då har du syndat. Bibeln säger klart och tydligt att den som gör så är en mördare och att ingen mördare kan ha evigt liv.

Om du har begått den här synden så måste du omvända dig från din synd, be Gud om förlåtelse och ta emot Jesus som Herre.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: