Economical principles [swedish]

Tionde, tältmakeri och givande

Ekonomi enligt Bibeln. Gäller tiondegivande i nya förbundet? Sanningen om Malaki 3:10, principer för givande och arbetarens lön. Titta på de här videoklippen och få reda på sanningen!

Ytterligare bibelställen för självstudier:
3 Mos 27:30-34
4 Mos 3:5-10
4 Mos 18:20-32
4 Mos 30:3
5 Mos 12:4-17
5 Mos 14:22-29
5 Mos 26:12-15
Neh 10:38
Matt 5:33-37
1 Kor 9:1-27
2 Kor 8:1-24
2 Kor 9:1-14
2 Kor 11:6-9
Gal 5:1-6
Gal 6:6
2 Tim 2:3-6

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: