Undervisning | Lag & Evangelium 004: Människans vanmakt – [swedish]

I det här avsnittet går vi igenom konsekvenserna av vårat fördärvade tillstånd.

Att vi befinner oss i vanmakt, och att det bara är genom Jesus vi kan ta oss ur det tillståndet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: