Sermon | Repentance for the nation, the assembly and the shepherds – A pleasant sacrifice [swedish]


Predikan 2017-05-14, Pingstkyrkan i Sandhem. Dagen handlade om bön för Sverige. Budskapet handlar om hur våra böner för nationen ska kunna vara ett välbehagligt offer inför Gud. Därför måste följande omvändelser ta plats.

  1. Herdarna har missbrukat, negligerat och vilselett flocken
  2. Församlingen saknar gudsfruktan och har gått sin egen väg
  3. Nationen gör öppet uppror mot Guds ordningar och moral

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: