Världens ljus | Undervisning – Lag & Evangelium 005: Gud uppsöker – [swedish]

I det här avsnittet får vi lära oss att det går att göra någonting åt vårt fallna tillstånd, trots våran männskliga vanmakt. Gud är en gud som uppsöker de förlorade.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: