Tjänster och församlingar

https://www.freebibleimages.org/photos/jesus-washes-feet/

I dagens samhälle kommer det att ske sådana förändringar så att kyrkan inte längre kommer kunna existera i sin nuvarande form. Istället kommer kristna att behöva samlas i grupper som möts i hemmen eller bo i kollektiv som styrs av ledare. För att ett sådant system av församlingar ska kunna existera och fungera behövs det samarbetsformer mellan kristna tjänster och församlingen på en viss plats.

En tjänst består ofta av enstaka personer som utgör en tjänstegåva enligt Ef 4:11-13, deras uppgift är att utrusta och bygga upp Kristi Kropp och dess lemmar. För att uppbyggnaden ska gå bra med så lite konflikter och gräl som möjligt bör det finnas samarbetsformer för hur dessa tjänstegåvor ska kunna arbeta i församlingen utan att bli dominerade av andra som vill styra dem, eller att de själva dominerar församlingen.

För att ett samarbete ska kunna ta plats så bör det finnas ett enkelt, ej bindande, avtal mellan församlingen och den tjänstegåvans tjänst.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: