Skiljedomare

I samhällen över hela världen behöver människor kunna hålla sams, ofta förekommer det konflikter av olika anledningar mellan personer. Om medborgare inte kan hitta lösningar på dessa så kollapsar samhället efter ett tag. Personer som har blivit orättvist behandlade tenderar ibland att ta hämnd för oförrätter. Problemet är att varje person är partisk i sitt eget mål och riskerar därför att ta i för mycket på ett partiskt sätt, för att senare hamna i en våldsspiral. Samhällen runt om i världen har vanligtvis rättsväsenden för att lösa konflikter. För att ett rättsväsende ska fungera bra behövs det domare som är opartiska, rättvisa och som båda parter har förtroende för, annars kommer de som känner sig orättvist behandlade att söka rättvisa på ett annat sätt.

Också internt i Kristi Kropp finns det ett behov att lösa konflikter mellan bröder, om de inte kan hitta en lösning på konflikten själva, eller om någon är oresonlig, se 1 Kor 6:1-2, 4-8. Därför behöver det finnas ett system med skiljedomare som kan lösa konflikter mellan personer på ett tillförlitligt sätt. Om det inte finns förtroende från båda parter i ett mål för en viss person så ska inte hen döma mellan dem. Det är viktigt att en skiljedomare inte kan beskyllas för att vara partisk, ägnat sig åt maktmissbruk eller har andra grundade anklagelser mot sig. Därför finns det ett skiljedomaravtal iordningställt för att skapa ett fungerande åtskilt kristet rättsväsende.

Tagged

Leave a Reply

%d bloggers like this: