Grundlagen är given!

Här finns ett exempelutlägg av hur en grundlag skulle kunna se ut som är given av Jesus, Ordet och den Helige Ande.

%d bloggers like this: