Grundlagen är given!

Grundlagen är ett projekt att plocka fram ett underlag för en starkt skyddad republik som sätter personen i centrum, framför allt som medborgare men också som immigrant. Dokumentet innehåller inte mindre än 44 friheter, rättigheter och skydd, den definierar en väl övervägd uppdelning av makten. Ett gott skydd mot internt och externt maktmissbruk av många olika intressenter. Den har ett gott skydd för maktmissbruk från tjänstepersoner, makt som missbrukas kan alltid åtgärdas genom antingen domstol och åklagare eller genom självförsvar medelst vapenmakt. Det finns ett gott skydd för social utsatthet, arbetares rättigheter m.m.

  • Rätten till nödvärn
  • Separat domstolsväsende
  • Skillnad på personer och organisationer (företag kan aldrig få personers rättigheter)
  • Solidaritet mellan regioner (kommuner och län)
  • Ingen Fractional Reserve Banking!
  • Integritet för personer, familjer och grannskap som inte kan ifrågasättas
  • Veto för underregioner mot lagar och skatter ovanifrån
  • Kraftiga konstitutionella medel mot den djupa staten och korruption
  • Demokratiskt valda sheriffer och folkliga åklagare
  • Domare kan hållas ansvariga för att inte döma efter grundlagen

Här finns ett exempelutlägg av hur en grundlag skulle kunna se ut som är given av Jesus, Ordet och den Helige Ande.