Undervisning – Lag & Evangelium 008: Synden och lagen – [swedish]

När vi har levt klart på jorden, vart tar vi vägen sedan? Blir det bara svart och vi är borta, föds vi igen, blir vi spöken? Källa: Undervisning – Lag & Evangelium 008: Synden och lagen – [swedish] Ladda ner…

Nahom and Aron are baptized in water and the Holy Spirit

http://www.youtube.com/watch?v=KQJTkSSKJnk Nahom and Aron are two brothers in Christ who came to Sweden as refugees. They grew up in Saudi Arabia with Eritrean parents, therefore they are considered as Eritreans. They grew up with an orthodox Christian culture, in Sweden…

Undervisning – Lag & Evangelium 006: Yttersta domen – [swedish]

I det här avsnittet får vi lära oss vad som händer om vi fortsätter på vår egen väg, istället för att vända om till Jesus. Vi tittar på yttersta domen, sådd och skörd, och Guds rättfärdiga dom. Källa: Undervisning –…

Sermon | Repentance for the nation, the assembly and the shepherds – A pleasant sacrifice [swedish]

Predikan 2017-05-14, Pingstkyrkan i Sandhem. Dagen handlade om bön för Sverige. Budskapet handlar om hur våra böner för nationen ska kunna vara ett välbehagligt offer inför Gud. Därför måste följande omvändelser ta plats. Herdarna har missbrukat, negligerat och vilselett flocken…

Economical principles [swedish]

Tionde, tältmakeri och givande Ekonomi enligt Bibeln. Gäller tiondegivande i nya förbundet? Sanningen om Malaki 3:10, principer för givande och arbetarens lön. Titta på de här videoklippen och få reda på sanningen! Ytterligare bibelställen för självstudier: 3 Mos 27:30-34 4…

Undervisning | Lag & Evangelium 003: Människans tillstånd – [swedish]

Start Play I den här podcasten går vi igenom människans tillstånd. Vi förklarar varför alla har dött genom Adams synd, går igenom hjärtats ondska, att vi är syndens slavar, vredens barn och totalt fördärvade. Och att det är därför vi…

Undervisning | Lag & Evangelium 002: Syndabekännelse – [swedish]

Start Play Den här podcasten handlar om syndabekännelse. Nödvändigheten av att låta vår synd komma fram i ljuset för att kunna få förlåtelse. Samt vad det är för skillnad på: omedveten synd, medveten synd, hemlig synd, bekänd synd och förlåten…

Undervisning | Lag & Evangelium 001: Syndanöd och omvändelse – [swedish]

Den här podcasten handlar om syndanöd och omvändelse. Hur Gud försöker föra oss till omvändelse genom: sorg ånger och frälsning och skillnaden på sann och falsk omvändelse. Källa: Undervisning | Lag & Evangelium 001: Syndanöd och omvändelse – [swedish] Ladda…