Äktenskap

Äktenskapet har blivit någonting som hedningarna har fördärvat genom samkönade relationer och andra varianter som inte har stöd i ordet, på grund av det är det nödvändigt med en privaträttslig variant av kristna äktenskap.

I Sverige regleras äktenskap generellt i äktenskapsbalken. Den del av svensk lag som härstammar från den gamla svenska statsreligionen Svenska Kyrkan. Genom åren har det tillkommit lagar som tillför orättfärdighet till det kristna äktenskapet som delat boende före giftermål, skilsmässa på orättfärdiga grunder, bodelning som är orättfärdig i praktiken, samt vårdnadstvister som är skadliga för både barnen och föräldrarna. Likaså finns det saker i äktenskapsbalken som öppnar upp för ekonomiskt utnyttjande.

Ett privaträttsligt äktenskapskontrakt kan rätta till mycket av det som har gått snett och även dra upp riktlinjer om äktenskapets ändamål och samarbete mellan makarna. Äktenskapskontraktet går ut på att ge ett ramavtal för hur äktenskapet ska fungera på den kristna värdegrunden samtidigt som det finns säkerhetsventiler om det skulle gå åt skogen.

Idag tillämpas inte privaträttsliga äktenskap för de som är födda här även om hitflyttade har sådana som räknas i lag.

För den som ändå vill ingå äktenskap genom giftermål medelst äktenskapskontrakt så finns det ett att få tag på här.

Leave a Reply