Världens ljus | Undervisning – Lag & Evangelium 005: Gud uppsöker – [swedish]

I det här avsnittet får vi lära oss att det går att göra någonting åt vårt fallna tillstånd, trots våran männskliga vanmakt. Gud är en gud som uppsöker de förlorade.

Leave a Reply