Sermon | Repentance for the nation, the assembly and the shepherds – A pleasant sacrifice [swedish]


Predikan 2017-05-14, Pingstkyrkan i Sandhem. Dagen handlade om bön för Sverige. Budskapet handlar om hur våra böner för nationen ska kunna vara ett välbehagligt offer inför Gud. Därför måste följande omvändelser ta plats.

  1. Herdarna har missbrukat, negligerat och vilselett flocken
  2. Församlingen saknar gudsfruktan och har gått sin egen väg
  3. Nationen gör öppet uppror mot Guds ordningar och moral

Leave a Reply