Undervisning | Lag & Evangelium 004: Människans vanmakt – [swedish]

I det här avsnittet går vi igenom konsekvenserna av vårat fördärvade tillstånd.

Att vi befinner oss i vanmakt, och att det bara är genom Jesus vi kan ta oss ur det tillståndet.

Leave a Reply