Prayer call: Pray that don’t get a drought in the summer of 2017 – [swedish]

Tisdagen den 28 mars var jag ute på en evangelisations och bönerunda i Skövde. Efter att ha bett över det Gud lade på mitt hjärta vid det tillfället, sade han till mig att gå in på Commerce (gallerian) och sätta…

Undervisning | Helgelse 001: Ingen är syndfri!? — [swedish]

Första avsnittet om helgelse. Podden går igenom: Alla hara syndat! Går det att uppnå syndfrihet? Är helgelse nödvändigt? Idag finns det massor av olika föreställningar i kyrkorna om helgelse. Alltifrån att det inte går att vinna seger till synden, till…