Tro på Jesus

Rättfärdig av tro

Men vi vet att människan inte förklaras rättfärdig genom laggärningar utan genom tro på Jesus Kristus. Därför har också vi satt vår tro till Kristus Jesus, för att stå som rättfärdiga genom troKristus och inte genom laggärningar. Genom laggärningar blir ingen människa rättfärdig. Galaterbrevet 2:16

Det finns ingenting vi kan göra för att bli rättfärdiga. Det finns inget mått av goda gärningar eller godhet som frälser oss. Det enda som kan frälsa oss är att vi tror på Jesus Kristus.

Vi blir bara förklarade rättfärdiga genom tron på Jesus Kristus.

Enligt vad du tror

Läs bibeltexten från Matteusevangeliet 9.

Som ni tror – Matteusevangeliet 9:27-29

27 När Jesus gick vidare därifrån, följde två blinda efter honom och ropade: “Förbarma dig över oss, Davids son!”
28 Och när han hade kommit hem, gick de fram till honom. Jesus frågade dem: “Tror ni att jag kan göra detta?” De svarade: “Ja, Herre.
29 Då rörde han vid deras ögon och sade: “Så som ni tror ska det ske för er.”

När vi tror Gud om någonting så får vi det efter vår tro. Det är därför det är viktigt att vi tror sanningen. Om vi inte känner till sanningen utan tror lögnen, då är det också så det går.

Därför måste vi tro evangelium så som det presenteras i Bibeln. Att tro på Jesus Kristus är att också bekänna oss till evangelium:

  • Att Jesus är Guds enfödde son
  • Att Jesus är Gud i mänsklig gestalt
  • Att Jesus var utan synd och aldrig syndade
  • Att han dog för våra synder, brister och sjukdomar
  • Att han uppståd från de döda och besegrade döden för vår skull

Det finns mycket mer som är del av evangelium än det ovan nämnda, men det är ändå de viktigaste grunderna i evangelium. Ske dig så som du tror.

Den som tror ska ha evigt liv

Ja, detta är min Fars vilja: att var och en som ser Sonen och tror på honom ska ha evigt liv, och jag ska låta honom uppstå på den yttersta dagen.” Johanneseveangeliet 6:40

Det är Guds vilja att den som tror på Jesus ska ha evigt liv och ska uppstå på den yttersta dagen. Hela den kristna tron bygger på att vi inte ska dö utan att vi ska leva.

Dels handlar det om att vi ska leva andligen, att vi inte förblir döda som i skilda från Gud. På grund av syndafallet i Edens lustgård så är vi av naturen döda och saknar gemenskap med Gud.

Vid den yttersta dagen ska alla människor uppstå från de döda. De som är förklarade rättfärdiga uppstår till evigt liv. Ett liv tillsammans med Jesus Kristus i det Nya Jerusalem som ska komma ner från himmelen, och med en uppståndelsekropp som är lik den kropp som änglarna har.

Saliga de som tror

Jesus sade till honom: “Du tror därför att du har sett mig. Saliga är de som inte har sett men ändå tror.” Johannesevangeliet 20:29

En av Jesu lärjungar som hette Tomas, han som var tvivlaren, kunde inte tro på Jesus som frälsare förrän han hade stuckit sina fingrar genom Jesu sår.

De övriga lärjungarna trodde på Jesus därför att de hade sett honom. De hade levt med honom i tre år och sett honom göra mirakler. De hade själva fått vara med om att göra mirakler i Jesu namn.

Saliga kommer de att vara som tror på Jesu död, korsfästelse och uppståndelse utan att ha sett Jesus fysiskt. De som tar emot evangelium i ren tro, även om de inte fysiskt har mött honom.

Erbjudandet gäller alla

Han (Gud) har nämligen bestämt en dag då han ska döma världen med rättfärdighet genom en man (Jesus) som han har utsett, och han har erbjudit tron åt alla genom att uppväcka honom från de döda.” Apostlagärningarna 17:31

Rättfärdighet av tro är inte någonting begränsat för en liten skara människor. Nej, tron om Jesus Kristus är någonting som Gud erbjuder oss genom Jesu uppståndelse från de döda.

Alla människor har ett erbjudande från Gud att få rättfärdighet genom tro. Och det är en tro som Gud vill ge oss, d.v.s. om vi inte har en tro så kan vi få den given till oss, alla inkluderade, som gensvarar.

Löftet genom tron på Jesus

Men nu har Skriften inneslutit allt under synd, för att det som var utlovat ska ges genom tron på Jesus Kristus åt dem som trorGalatebrevet 3:22

Det första förbundet som ingicks mellan Gud och människa, som är grunden för frälsningen, är förbundet mellan Gud och Abraham. Löftet i det förbundet ärvdes av Isak och sedan Jakob. Det löfte fortsatte sedan via Sinai förbund till Israels folk. Men detta löfte infriades inte förrän Jesus ingick Sions förbund på Golgata kors.

Det är på korset som Löftet fullbordas. Löftet om ett arv, om evigt liv och rättfärdighet och allt som nämns i Bibeln. Abraham blev förklarad rättfärdig för att han trodde Gud om löftet, på samma sätt förklaras vi rättfärdiga av tro på Jesus Kristus och genom Sions förbund får vi det utlovade arvet.

Tagged

Leave a Reply