Tro kommer av predikan

Behaga Gud

Utan tro är det omöjligt att behaga Gud, för den som kommer till Gud måste tro att han finns och att han lönar dem som söker honom. Hebreerbrevet 11:6

Det finns bara ett sätt att behaga Gud, och det är att tro att han finns och lönar oss för att vi söker honom. Den vägen som öppnar upp för hans nåd är just att tro på honom.

Utan tro ingen nåd, samtidigt som det är av hans barmhärtighet och godhet som nåd genom tro fungerar.

Liten tro är nog

Herren svarade: “Om ni har tro, bara som ett senapskorn, ska ni kunna säga till det här mullbärsträdet: Ryck upp dig med rötterna och plantera dig i havet! Och det skulle lyda er. Lukasevangeliet 17:6

Det spelar ingen roll om det är liten tro eller stor tro som sätts till Gud. Det viktiga är att det är tro, då kommer Gud att gensvara med sin nåd för att bemöta oss.

Gud ser inte till storleken men till uppriktigheten, kommer du till Gud med ett uppriktigt hjärta så vill han bemöta det.

Frälsande tro

Er tro skulle inte bygga på människors visdom utan på Guds kraft. 1 Korintierbrevet 2:5

Det är skillnad på tro och Tro. De flesta människor som tror någonting har ofta en intellektuell tro, eller känslomässig tro. Vilket innebär att tron på Gud kan vara baserad på en logisk slutsats.

Den tro som berör Gud är den som kommer från hjärtats innersta och som baseras på att Gud är en person som vill ha med mig att göra. Han är en person som vi kan lära känna och förtrösta på, på samma sätt som en god vän.

Tro av predikan

Alltså kommer tron av predikan och predikan genom Kristi ord. Romarbrevet 10:17

Om jag inte har tro, var ifrån får jag tro? Bibeln säger att tro kommer av predikan, och predikan genom Kristi ord. Den som också har läst bibeln vet om att Jesus omnämns som det levande Ordet.

När vi får i oss Guds sanningar så gör de oss fria. Det innebär att när gudsordet talas så kommer tron in i oss så att den blir verksam.

Genom evangeliet blir ni frälsta, om ni håller fast vid ordet som jag förkunnade. Annars var det ingen mening med att ni kom till tro. 1 Korintierbrevet 15:2

Evangeliet är glädjebudskapet, berättelsen om Jesus och hans frälsning för oss. Om vi tror evangelium och håller fast vid det så kommer vi till slut att bli frälsta.

En växande tro

Vi måste alltid tacka Gud för er, bröder. Och det har vi goda skäl till, för er tro växer starkt och kärleken som ni alla har till varandra blir allt större hos var och en. 2 Tessalonikerbrevet 1:3

Om vi har en liten tro med vilken vi har tagit emot Jesus, så kan den tron växa. Genom att vi söker Gud, ber och gör det som är gott mot andra människor, så växer också vår tro medan vi vandrar med Jesus och blir mer lika honom.

Tagged

Leave a Reply