Korset

Jesu ödmjukhet upp på korset

Filipperbrevet 2:6-8

6 Han var till i Guds gestalt men räknade inte jämlikheten med Gud som segerbyte,
7 utan utgav sig själv och tog en tjänares gestalt och blev människan lik. När han till det yttre hade blivit som en människa,
8 ödmjukade han sig och blev lydig ända till döden – döden på korset.

Jesus är fullt ut Gud och fullt ut människa, han kom till jorden för att visa oss vägen. Detta var ett oerhört steg att gå från att sitta på faderns högra sida i himlen till att födas i en dödlig människokropp.

Sedan blev han alla människors tjänare, han blev hånad av fariseerna, förödmjukad på alla sätt och vis.

Till slut var han så lydig mot Gud Fadern så att han dog på Golgata kors för all världens synd, avrättad med den grymmaste metoden som männskligheten kände till, för maximalt lidande, och detta efter att ha piskats, gisslats och plågats inför hela Jerusalem.

Ändå så valde Jesus att göra det för Faderns kärlek till männskligheten, för dig och mig.

Korset en Guds kraft

Ordet om korset är en dårskap för dem som går förlorade, men för oss som blir frälsta är det en Guds kraft1 Korintierbrebet 1:18

För den som är stark i sig själv och högmodig så framstår Jesu död på korset som dårskap. Varför var Jesus tvungen att dö, han kunde väl bara ha besegrat djävulen.

Men för den som har insikt i sin egen svaghet och får erfara vad Gud har gjort för oss är det en kraft till frälsning, allt detta för att förödmjuka de högmodiga.

Synden korsfäst med Jesus

Han bar våra synder i sin kropp upp på korsets trä, för att vi skulle dö bort från synderna och leva för rättfärdigheten. Genom hans sår är ni helade. 1 Petrusbrevet 2:24

Korsfästelsen var ett syndoffer för världens synd. Genom utgjutandet av sitt eget blod så har han tvättat oss rena så att vi kan ta emot rättfärdigheten som gåva. Utan rättfärdigheten från Gud så kan vi inte komma nära.

Skulden korsfäst med Jesus

Ni var döda genom era överträdelser och er oomskurna natur, men också er har han gjort levande med Kristus. Han har förlåtit oss alla överträdelser och utplånat skuldebrevet som vittnade mot oss med sina krav. Det tog han bort genom att spika fast det på korset. Kolosserbrevet 2:13-14

Korsfästelsen var också ett skuldoffer, med vilket Jesus betalade priset för den skuld vi drog på oss genom våra överträdelser. Skuldebrevet har blivit spikat på Golgata kort och därför kräver Gud ingen hämnd av oss när vi tagit emot frälsningen.

Jesu seger på korset

Han avväpnade härskarna och makterna och gjorde dem till allmänt åtlöje när han triumferade över dem på korset. Kolosserbrevet 2:15

Korsfästelsen kan se ut som ett nederlag först, för att Jesus var tvungen att dö. Men vad Jesus egentligen gjorde var att besegra satans alla makter. När Gud förlät synderna på korset så fanns det inte längre någonting att anklaga oss för och därigenom förlorade djävulen sin udd mot de som har tagit emot Honom.

I romarriket så brukade fältherrarna fira triumf när de hade segrat över ett annat folk. Krigsfångarna var tvungna att paradera nakna genom Rom för att bli till offentligt åtlöje. Detta har Jesus gjort med alla fallna änglar och demoner inför hela himlens härskara.

Tagged

Leave a Reply