Förklarad rättfärdig

Inledning – Romarbrevet 4:2-8

2 Om Abraham förklarades rättfärdig genom gärningar, då har han något att berömma sig av – men inte inför Gud.
3 För vad säger Skriften? Abraham trodde Gud, och det räknades honom till rättfärdighet.
4 Den som har gärningar får sin lön, inte av nåd utan som förtjänst.
5 Men den som utan gärningar tror på honom som förklarar den ogudaktige rättfärdig, han får sin tro tillräknad som rättfärdighet.
6 Därför uttalar också David sin saligprisning över den människa som Gud tillräknar rättfärdighet utan gärningar:
7 Saliga är de som fått sina brott förlåtna, sina synder övertäckta.
8 Salig är den som Herren inte tillräknar synd.

Rättfärdighet är något som vi saknar av oss själva då vi en gång var världens barn. Den som har tagit emot Jesus som Herre och blivit frälst, han har fått en rättfärdighet från Gud tillräknad.

Ingen rättfärdighet genom lagen

Men nu har det uppenbarats en rättfärdighet från Gud utan lag, en som lagen och profeterna vittnar om, en rättfärdighet från Gud genom tro på Jesus Kristus för alla som tror. Här finns ingen skillnad. Romarbrevet 3:21-22

Lagen i gamla testamentet talar om hur en människa är tvungen att leva för att kunna betraktas som rättfärdig. Problemet är att ingen människa blir rättfärdig genom sina egna gärningar. Lagen avslöjar bara vår synd och orättfärdighet och hur eländiga vi är.

Israels folk har genom historien sökt att vinna rättfärdighet, och har försökt det genom lagen, genom egen prestation.

Men eftersom lagen inte kan frälsa någon så har ingen någonsin vunnit rättfärdighet genom den.

Abraham rättfärdig av tro

Och Abram trodde på, och han räknade honom det till rättfärdighet. 1 Mosebok 15:6

Abraham som är israeliternas stamfader vann aldrig rättfärdighet genom att hålla någon lag. På samma sätt fanns det heller ingen lag att hålla för Abraham för att vinna rättfärdighet.

Det Abraham gjorde var att han trodde Gud om det löfte han hade fått, och genom den tron till Gud så blev han förklarad rättfärdig. Abraham fick sin rättfärdighet från Gud som en gåva.

Saliga är de som hungrar och törstar efter rättfärdighet, för de ska bli mättade. Matteusevangeliet 5:6

Gud har gett ett löfte, att alla som hungrar och törstar efter rättfärdighet ska bli mättade. Gud vänder sig till alla som längtar och söker.

Rättfärdig genom tro på evangelium

I evangeliet uppenbaras rättfärdighet från Gud, av tro till tro, som det står skrivet: Den rättfärdige ska leva av tro. Romarbrevet 1:17

Om du har tagit emot Jesus som Herre i ditt liv och blivit frälst, tror på Jesu korsfästelse, död och uppståndelse, då har du fått rättfärdiggörelsen som en gåva av Gud. Du är inte rättfärdig av dig själv, och du förtjänar den inte, men av tro så har du fått den som en gåva.

Vad ska vi då säga? Jo, att hedningarna som inte strävade efter rättfärdighet vann rättfärdighet, den rättfärdighet som kommer av tro. Romarbrevet 9:30

Tagged

Leave a Reply