Den heliga (och smala) vägen

Den smala vägen

Efter att Gud har tagit dig genom den trånga porten som är Jesus så kommer du på vägen. Vägen är den sträcka efter hjärtats reningsbad, då vi mottog frälsningen, som vi ska vandra tillsammans med Gud i vårt kristna liv.

Gå in genom den trånga porten. Den port är vid och den väg är bred som leder till fördärvet, och det är många som går in genom den. Men den port är trång och den väg är smal som leder till livet, och det är få som finner den. Matteusevangeliet 7:13-14

Anledningen till att vägen är smal, är för att vi ska avhålla oss från det som är i världen och hålla oss till den nåd som finns i Kristus.

Den ursprungliga kristendomen

…Och det var i Antiokia som lärjungarna först började kallas kristnaApostlagärningarna 11:26

Vad är kristen? Kristen är ett epitet för den som följer Kristus, Herrens smorde. Men innan Jesu efterföljare fick epitetet kristna så hade tron ett annat namn.

På flera ställen i Apostlagärningarna (19:9, 23, 22:4, 24:14, 22) så nämns ett annat namn, namnet på den tron som Jesu lärjungar hade var Vägen. Paulus besrkiver själv hur han var en förföljare av de som följde Vägen. Senare, när Paulus själv blev omvänd beskriver han hur han själv var en följare av Vägen.

Jesus är vägen

Och vart jag går, det vet ni. Den vägen känner ni.”
 Tomas sade: “Herre, vi vet inte vart du går. Hur kan vi då känna vägen?” Jesus sade till honom: “Jag är vägen, sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig. Johannesevangeliet 14:4-6

Jesus är vägen. Det är med honom vi vandrar, och målet är att vi under vår vandring ska bli lika honom. Det är när vi vandrar på Vägen som vi mer och mer förvandlas till hans likhet.

Vägen är den sträcka vi måste vandra för att fullborda vår frälsning, utan att vandra den sträckan så lider vi skeppsbrott i tron.

Den heliga vägen till Sion

Vägen är inte bara den smala vägen, men också den Heliga Vägen. Läs texten från Jesaja 35.

Den heliga vägen – Jesaja 35:8-10

8 En banad väg, en vandringsled, skall gå där, och den skall kallas “den heliga vägen“. Ingen oren skall färdas på den, men den är till för dem. De som vandrar den vägen skall inte gå vilse, även om de är dårar.
9 Lejon skall inte finnas där, rovdjur skall inte komma dit. De skall inte finnas där, men de återlösta skall färdas på den.
10 Herrens friköpta skall vända tillbaka och komma till Sion med jubel. Evig glädje skall kröna deras huvuden. Fröjd och glädje skall de få, sorg och suckan skall fly bort.

Den Heliga Vägen, är den sträcka de orena ska vandra, för att bli Heliga. Vägen är helgelsens väg, och när vi vandrar på den så helgas vi och blir lika Kristus.

En dåre kan inte gå fel på den vägen, därför att det är den Helige Ande själv som leder hen på vägen, han som själv är hjälparen.

De som Jesus har friköpt med sitt dyra blod ska komma till Sion. Det betyder att vandringen på vägen inte är för evigt, utan att det finns en slutdestination.

Alltså: frälsningen börjar med den trånga porten, passerar en sträcka som kallas den Heliga Vägen, når en slutdestination som är Sion.

Det himmelska Jerusalem

Nej, ni har kommit till Sions berg och den levande Gudens stad, det himmelska Jerusalem, till änglar i mångtusental, till en festgemenskap och församling av förstfödda som har sina namn skrivna i himlen, till Gud som är allas domare och till andarna av rättfärdiga som nått fullkomningen. Hebreerbrevet 12:22-23

Sions berg är det nya förbundet och det nya Jerusalem. Det nya Jerusalem är en plats som just nu är i himlen, men som ska komma ner till jorden i slutet av den här världen.

Men Sion är också en plats vi kan komma till i det här livet. Sion är platsen där Guds härlighet bor, den som kommer dit får tillgång till hela det nya förbundets arv.

Tagged

Leave a Reply