Den trånga porten

Gå in genom den trånga porten. Den port är vid och den väg är bred som leder till fördärvet, och det är många som går in genom den. Men den port är trång och den väg är smal som leder till livet, och det är få som finner denMatteusevangeliet 7:13-14

Till att börja med så talar bibeln om det smala respektive breda. Där det breda leder till fördärvet och det smala till evigt liv. Det andra är en uppdelning i port och väg. Det vill säga, någonting som har en början och som sedan följs av en färd.

Porten är början på någonting. Porten till att finna det eviga livet är trång, det är alltså inte lätt att komma in i den, och värre än det är att det är få som finner den. Alltså måste vi både på allvar söka den smala porten samt arbeta på att komma igenom den.

Kämpa för att komma igenom

Kämpa för att komma in genom den trånga porten. Många, säger jag er, ska försöka komma in men inte lyckas. Lukasevangeliet 13:24

Vi uppmanas att kämpa för att komma in genom den trånga porten. Det vill säga, ta inte lätt på att komma igenom. Låt dig inte luras att du är igenom bara för att någon annan säger dig det. Vi behöver på allvar lära oss hur vi kommer igenom.

Jesus är porten

Jag (Jesus) är porten. Den som går in genom mig ska bli frälst, och han ska gå in och gå ut och finna bete. Johannesevangeliet 10:9

Det är Jesus som är porten. Ingen människa kan komma igenom porten i egen kraft eller genom egna meriter, bara genom att Jesus släpper igenom oss.

Porten är också början på frälsning. Den som går in genom Jesus blir frälst. Alltså hen är inte frälst, men blir frälst och förhoppningsvis fullbordar frälsningen genom att vandra på den smala vägen.

Omöjligt för människor

Läs bibeltexten från Markusevangeliet 10.

Nålsögat – Markusevangeliet 10:23-27

23 Jesus såg sig omkring och sade till sina lärjungar: “Hur svårt är det inte för dem som har pengar att komma in i Guds rike!”
24 Lärjungarna blev förskräckta över hans ord. Men Jesus sade än en gång till dem: “Mina barn, hur svårt är det inte att komma in i Guds rike!
25 Det är lättare för en kamel att komma igenom ett nålsöga än för en rik att komma in i Guds rike.”
26 Då blev de ännu mer förskräckta och sade till varandra: “Vem kan då bli frälst?”
27 Jesus såg på dem och sade: “För människor är det omöjligt, men inte för Gud. För Gud är allting möjligt.”

Ingen människa kan komma in i Guds rike. Exemplet att en kamel skulle kunna komma igenom ett nålsöga är en bild på hur orealistiskt svårt det är. Problemet är inte att Gud inte kan göra mirakler, det kan och gör han.

Problemet ligger hos oss, vår vilja och förmåga att böja oss för Jesus. Anledningen till att det skulle vara svårare för en rik man är för att han har mer att förlora.

För att Gud ska kunna ta oss genom den trånga porten så måste vi vara beredda att förlora oss själva till Gud. Vi måste lägga ner vår stolthet, våra egna ambitioner, kapitulera inför Gud och låta oss föras till omvändelse efter den gudomliga sorg över synden som den Helige Ande ger.

Det är just det som är så svårt, det är så lätt för vårt kött, arvssynden, att göra motstånd.  Därför kommer det ann på oss att verkligen vara brustna inför Gud och ytterst seriösa i att söka Jesus som vår frälsare.

Tagged

Leave a Reply