Född på nytt

Börja med att läsa den inledande texten om pånyttfödelsen från Johannesevangeliet 3 om att bli född på nytt.

Jesus och Nikodemus – Johannesevangeliet 3:3-8

3 Jesus svarade: “Jag säger dig sanningen: Den som inte blir född på nytt kan inte se Guds rike.”
4 Nikodemus sade: “Hur kan en människa bli född när hon är gammal? Hon kan väl inte komma in i moderlivet och födas en gång till?”
5 Jesus svarade: “Jag säger dig sanningen: Den som inte blir född av vatten och Ande kan inte komma in i Guds rike.
6 Det som är fött av köttet är kött, och det som är fött av Anden är ande.
7 Var inte förvånad över att jag sade att ni måste födas på nytt.
8 Vinden blåser vart den vill, och du hör dess sus, men du vet inte varifrån den kommer eller vart den är på väg. Så är det med var och en som är född av Anden.”

Jesus säger att vi behöver bli födda på nytt för att kunna se Guds rike. Att bli född på nytt innebär inte en kroppslig återfödsel, men en andlig. En andlig pånyttfödelse innebär att människans ande som tidigare var död nu får liv.

När vår ande föds på nytt så är det samma sak som att vi tar emot frälsningen. Pånyttfödelsen består av två saker, vatten och ande. Vi blir frälsta genom ett reningsbad samt att vi förnyas i den Helige Ande.

Född av Gud

De är inte födda av blod eller av köttets vilja eller av någon mans vilja, utan av GudJohannesevangeliet 1:13

När vi blir födda på nytt så är det inte genom någon människas vilja. Utan det är Gud som föder oss på nytt. Vi kan inte i eller av oss själva bli födda på nytt om det inte är Gud som gör det genom sin kraft.

En förstlingsfrukt

I kraft av sin vilja har han fött oss på nytt genom sanningens ord till att vara en förstlingsfrukt bland dem han har skapat. Jakobs brev 1:18

Vi är en förstlingsfrukt inför Gud när han föder oss på nytt. Vi blir födda genom sanningens ord som helgar oss.

Inte född genom gärningar

Men när Gud, vår Frälsare, uppenbarade sin godhet och kärlek till oss människor frälste han oss, inte för rättfärdiga gärningar som vi hade gjort utan på grund av sin barmhärtighet. Han frälste oss genom ett bad till ny födelse och förnyelse i den helige Ande. Titus 3:4-5

Vi har aldrig någonsin själva gett upphov till vår pånyttfödelse. Det är Gud som har fött oss tack vare sin godhet och kärlek.

Det finns ingenting vi kan prestera för att föda oss på nytt. Ingenting vi gör kan någonsin vara oss till fördel för att födas på nytt. Allt kommer från Gud genom hans barmhärtighet.

Tro att Jesus är Kristus

Var och en som tror att Jesus är Kristus är född av Gud. Och den som älskar Fadern älskar också den som är född av honom. 1 Johannesbrev 5:1

Det som kännetecknar att en människa har blivit född på nytt är att hon tror att Jesus är Kristus. Samt att hon också älskar alla andra som Gud har fött på nytt.

Det skulle vara omöjligt för en pånyttfödd att inte också kunna älska alla de andra andliga syskonen.

Födda till ett hopp

Välsignad är vår Herre Jesu Kristi Gud och Far! I sin stora barmhärtighet har han genom Jesu Kristi uppståndelse från de döda fött oss på nytt till ett levande hopp. 1 Petrusbrevet 1:3

Den som har blivit född på nytt är född till ett nytt hopp. Det är i och genom Jesu Kristi uppståndelse som Gud har fött oss. Hoppet som vi nu har, är att vi en gång ska uppstå från de döda, till evigt liv och en evighet tillsammans med Gud.

En oförgänglig säd

Ni är ju födda på nytt, inte av en förgänglig säd utan av en oförgänglig, genom Guds levande ord som består. 1 Petrusbrevet 1:23

Vi har blivit födda av en oförgänglig säd. Detta för att vi ska bevaras och bestå ända till slutet.

Tagged

Leave a Reply