Fullborda frälsningen

Fullborda ditt lopp!

Läs inledningstexten från 2 Timoteusbrevet 4:6-8

Inledning – 2 Timoteusbrevet 4:6-8

6 Själv offras jag redan som ett dryckesoffer, och tiden för mitt uppbrott är inne.
7 Jag har kämpat den goda kampen, jag har fullbordat loppet, jag har bevarat tron.
8 Nu väntar mig rättfärdighetens segerkrans. Den ska Herren, den rättfärdige domaren, ge mig på den dagen, och inte bara mig utan alla som älskar hans återkomst.

Vi som har tagit emot frälsningen måste vara medvetna om att vi är på en resa. Denna resa består av:

  • Kämpa den goda kampen
  • Fullborda loppet
  • Bevara tron

En gång frälst, alltid frälst?

Men den som håller ut till slutet ska bli frälstMatteusevangeliet 24:13

En gång frälst alltid frälst!? Stämmer detta påstående? För att du tog emot frälsningen en gång i ditt liv, garanterar det att du alltid kommer att vara frälst?

Den största lögnen inom kyrkan, och framför allt inom frikyrkosamfunden, är att du förblir frälst bara för att du en gång i tiden bad en frälsningsbön.

Bibeln säger klart och tydligt att den som håller ut till slutet ska bli frälst, inte den som ger upp, eller som slutar upp att vandra.

Guds goda vilja

Därför, mina älskade, ni som alltid varit lydiga, inte bara när jag var hos er utan ännu mer nu när jag inte är hos er: arbeta med fruktan och bävan på er frälsning, för det är Gud som verkar i er, både vilja och gärning, för att hans goda vilja ska skeFilipperbrevet 2:12-13

Det är Guds goda vilja att vi ska bli frälsta! Det är Gud som genom sin nåd verkar frälsning i oss. Men denna verkan i oss leder inte till något resultat om vi också inte är lydiga mot Gud.

Gud är den som dömer oss, vi måste lyda och frukta Gud. Vi är befallna att arbeta på vår frälsning. Inte så att vi har någon möjlighet att förtjäna frälsningen. Men det är upp till oss att vara samarbetsvilliga med Gud så att hans goda vilja kan ske.

Helgelse genom sanningen

Men vi måste alltid tacka Gud för er bröder, Herrens älskade, eftersom Gud från begynnelsen har utvalt er till frälsning genom att ni helgas av Anden och tror på sanningen2 Tessalonikerbrevet 2:13

Det är bestämt av Gud att vi ska  bli frälsta. För att detta ska ske så behöver vi tro sanningen. När vi tror sanningen så kommer vi att helgas av Anden.

Det finns en koppling mellan att fullborda frälsningen och att helgas av Anden genom sanningen. När vi lär oss och förstår sanningen så kan den Helige Ande verka frälsning genom helgelsens process.

Bevarad till frälsning

Med Guds makt bevaras ni genom tron fram till den frälsning som är redo att uppenbaras i den sista tiden. 1 Petrusbrevet 1:5

Gud kommer genom tron att bevara oss med sin makt till fullbordad frälsning.

Tagged

Leave a Reply