Rent samvete och hjärta

Den som har blivit frälst genom tron på Jesus har också blivit tvättad ren av honom. Rättfärdiggörelsen har också med sig att vi blir tvättade rena från vår gamla smuts, synden.

Tvätta varandras fötter – Johannesevangeliet 13:8-10

8 Petrus sade: “Aldrig någonsin ska du tvätta mina fötter!” Jesus svarade: “Om jag inte får tvätta dig har du ingen del i mig.
9 Simon Petrus sade: “Herre – inte bara mina fötter, utan också händerna och huvudet!”
10 Jesus svarade: “Den som har badat behöver sedan bara tvätta fötterna. Han är helt och hållet ren.”

Det är nödvändigt för oss att vi tvättas för att få ha del i Kristus.

Pånyttfödelse genom ett bad

…Han frälste oss genom ett bad till ny födelse och förnyelse i den helige Ande… Titus 3:5

När du tog emot Jesus i ditt hjärta, när Gud tog dig genom den trånga porten så blev du badad. Det innebär att du blev född på nytt.

Pånyttfödedelse och ett reningsbad av hjärtat går hand i hand. Reningsbadet innebär att du förnyas genom den Helige Ande.

Tvättad ren

Sådana har några av er varit. Men ni har tvättats rena, ni har blivit helgade, ni har förklarats rättfärdiga i Herren Jesu Kristi namn och i vår Guds Ande. 1 Korintierbrevet 6:11

Att bli tvättad ren innebär att vi blir förklarade rättfärdiga. Rättfärdiggörelsen och reningsbadet hänger ihop, och allt detta genom Jesu Kristi namn och Guds Ande.

Ett rent samvete

Hebreerbrevet 9:13-14

13 Om nu redan blodet av bockar och tjurar och askan från en kviga kan stänkas på de orena och helga till yttre renhet,
14 hur mycket mer ska då inte Kristi blod rena våra samveten från döda gärningar till att tjäna den levande Guden? Han har genom den evige Ande framburit sig själv som ett felfritt offer åt Gud.

Hur vet du att du har blivit förklarad rättfärdig och blivit född på nytt? Det stora tecknet är det inre reningsbadet där samvetet och hjärtat tvättas rena. När Jesus har tvättat rent så märker du det. Då märker du av frid i ditt sinnet, du märker också att dina tankar är annorlunda.

Det smutsiga hjärtat tänker på otukt, pengar, sig självt, våld, ilska och mycket annat. När hjärta och samvete har blivit rent så blir det en direkt skillnad i din tankevärld där Kristi tankar råder, skillnaden är som natt och dag.

Frimodig inför Gud

Låt oss därför gå fram med ärligt hjärta i trons fulla visshet, med hjärtat renat från ont samvete och med kroppen badad i rent vattenHebreerbrevet 10:22

När vårt samvete inte längre är ont och hjärtat rent, då kan vi frimodigt träda fram inför Gud, därför att vi är hans barn.

Dopets bekännelse

Efter denna förebild frälser nu dopet också er. Det innebär inte att kroppen renas från smuts utan är ett rent samvetes bekännelse till Gud genom Jesu Kristi uppståndelse1 Petrusbrevet 3:21

När vi har blivit rena på insidan så är vi påbjudna att bekänna det på utsidan. Att döpas i vatten är den yttre bekännelseritualen som utropar det rena samvetets bekännelse. Dopet ska aldrig äga rum utan att det skett en sann inre rening, för annars är det bara en död gärning.

Tvätta varandras fötter

Ni kallar mig Mästare och Herre och det med rätta, för det är jag. Om nu jag, er Herre och Mästare, har tvättat era fötter, så är också ni skyldiga att tvätta varandras fötterJohannesevangeliet 13:13-14

Bilden när Jesus tvättar lärjungarnas fötter är att Gud förlåter oss våra synder. Att hela kroppen tvättas är en symbolik för pånyttfödelsen.

Att vi behöver få våra fötter tvättade är en annan symbol för att vi behöver bekänna våra synder på regelbunden basis. På grund av att vi lever i världen så smutsar vi ner våra fötter på nytt, och behöver därför fortsatt förlåtelse från Gud.

Jesus uppmanar oss att tvätta varandras fötter, det innebär att vi ska förlåta varandra de synder andra begår mot oss.

Tagged

Leave a Reply