Nahom and Aron are baptized in water and the Holy Spirit

Nahom and Aron are two brothers in Christ who came to Sweden as refugees. They grew up in Saudi Arabia with Eritrean parents, therefore they are considered as Eritreans. They grew up with an orthodox Christian culture, in Sweden they came into contact with YouTube videos that presented the living relationship we can have with Jesus, and they found him. A buddy who is an evangelist met these guys after a worship service, later they moved to a facility closer to where God had placed me. God arranged the circumstances so that we could meet and they could be baptized. All glory to God!

Nahom och Aron är två bröder i Kristus som kom till Sverige som flyktingar. De växte upp i Saudiarabien med eritreanska föräldrar, därför räknas de som eritreaner. De växte upp med en ortodox kristen kultur, i Sverige kom de i kontakt med YouTube-videor som presenterade den levande relationen vi kan ha med Jesus, och de hittade honom. En kompis som är evangelist mötte dessa killar efter en gudstjänst, senare förflyttades de till en annan anläggning som var närmare där Gud hade placerat mig. Gud ordnade omständigheterna så att vi kunde träffas och de kunde bli döpta. All ära till Gud!

Tagged

Leave a Reply