Undervisning | Lag & Evangelium 003: Människans tillstånd – [swedish]

I den här podcasten går vi igenom människans tillstånd.

Vi förklarar varför alla har dött genom Adams synd, går igenom hjärtats ondska, att vi är syndens slavar, vredens barn och totalt fördärvade. Och att det är därför vi behöver Jesu frälsningsverk.

Leave a Reply