Undervisning | Lag & Evangelium 002: Syndabekännelse – [swedish]

Den här podcasten handlar om syndabekännelse.

Nödvändigheten av att låta vår synd komma fram i ljuset för att kunna få förlåtelse. Samt vad det är för skillnad på: omedveten synd, medveten synd, hemlig synd, bekänd synd och förlåten synd.

Leave a Reply