Evangelium

Glädjebudskapet om frälsningen

Synden

Därför är det så: Genom en enda människa kom synden in i världen, och genom synden döden. På så sätt nådde döden alla människor, eftersom alla hade syndat. Romarbrevet 5:12

Från början när Gud skapade världen, Adam och Eva, så var allt gott, det fanns ingen ondska eller död i skapelsen. Eftersom Gud skapade människan med fri vilja så skapade han också livets träd och kunskapens träd på gott och ont. Det fanns ett val människan kunde göra, att vandra med Gud och leva, eller att vandra sin egen väg utan Gud.

När Adam åt av frukten från kunskapens träd fick han kunskap om gott och ont. Därefter kunde människan välja om hon ville göra gott eller ont, men samtidigt förkastade hon Gud.

När människan valde bort Gud så skildes vi från källan till liv med resultatet att död, synd och ondska kom in i världen. Det betyder att alla människor är döda, skilda från Gud, så att vi inte kan ha gemenskap med honom längre. Sedan dess har människan saknat mening med livet.

Människan har sedan dess försökt komma i kontakt med Gud genom religioner, samtliga bygger på att vi ska bli bättre människor. Om människorna har förnekat att Gud finns så har hon hela tiden försökt göra någonting åt sitt tillstånd genom ideologi eller filosofi.

Faktum är att människan är för evigt skild från Gud, det finns inget hon kan göra för att kompensera sin ondska. Människan är fallen!

Lagen

Ingen människa förklaras rättfärdig inför honom genom laggärningar. Vad som ges genom lagen är insikt om synd. Romarbrevet 3:20

När Gud befriade Israels folk från slaveriet i Egypten genom Mose så tog han dem genom öknen på väg till Kaanans land. Där i öknen gav Gud israeliterna lagen, och i lagen finns tio Guds bud givna.

Det är lätt för en människa att se på sin omgivning och tycka att Hon är god. Ofta tänker vi:
– Jag är väl inte sämre än de andra, jag är till och med bättre än hon och han.
Då brukar vi tänka att vi ändå är goda nog för att Gud ska kunna ta emot oss.

Låt oss undersöka detta genom att titta på tre av tio Guds bud, nummer sex, sju och åtta:

6 § Du skall inte begå äktenskapsbrott.

I Matteus 5:28 säger Jesus att en man som ser på en kvinna med åtrå begår äktenskap med henne i sitt hjärta. Detta är självklart tillämpart omvänt. Frågan är då, har du någonsin i hela ditt liv sätt på en annan människa (motsatt eller samma kön) med sexuellt begär? Det räcker att du har gjort det en gång för att du ska vara skyldig!

7 § Du skall inte stjäla.

I sjunde budet: Du skall inte stjäla. Vad innebär det att stjäla? Pröva dig själv efter det här: Har du någonsin rånat banken? Har du någonsin stulit någonting? Har du snattat? Har du tagit någonting från en annan person? Även när du var liten? Spelar ingen roll hur stort eller litet brottet är!

8 § Du skall inte vittna falskt mot din nästa.

Så vad betyder det att vittna falskt kan man fråga sig. Har du begått mened i en rättegång någon gång? Någonsin anklagat någon på felaktiga grunder? Har du någonsin snackat skit bakom ryggen på någon? Eller helt enkelt bara spridit skvaller? Du vet själv om du är skyldig eller inte.

Skyldig eller oskyldig? Nu har vi bara gått igenom tre av tio guds bud. Enligt judisk tradition finns det hela 613 bud i Mose lag, medans det i nya testamentet finns mer än 1000 föreskrifter om vad som förväntas av oss. Ingen människa har någonsin klarat av att leva upp till Guds krav på rättfärdighet. Alltså är vi alla skyldiga till synd.

Offertjänsten

Så var det ordnat. I det första rummet går prästerna ständigt in och förrättar sin tjänst. I det andra rummet är det bara översteprästen som går in, en gång om året, och då aldrig utan blod som han bär fram för sina och folkets oavsiktliga synder. Hebreerbrevet 9:6-7

I gamla testamentet fanns offertjänsten och templet. Anledningen till att det var nödvändigt att offra, var för att avleda Guds vrede över synden. Bibeln säger klart och tydligt att syndens lön är döden (Rom 6:23).

Skulle inte Gud vara vred över all den ondska som begås på våran jord. Krig, mord, våldtäkter, stölder. Ja alla gärningar som innebär att vi gör varandra illa och begår harm mot varandra. Alltså måste Gud vara vred över synden, och då inte över vissa synder men över all synd!

På grund av vreden mot synden så krävs blodsutgjutelse så att rättvisa skipas. I templet offrade syndarna ett lam, får, bagge eller tjur för att avleda vreden på synden från syndaren. Prästen och syndaren lade handen på djurets huvud, bekände synderna, och därigenom förde över synderna på offerdjuret. Sedan slaktades djuret för syndarens skull.

Denna slakt är egentligen en rituellt utförd avrättning i syndarens ställe. Detta för att avleda Guds vrede från syndaren så att hon inte skulle behöva dö i sina synder. Offertjänsten i gamla testamentet vitmålade syndaren för en period upp till ett år.

Evigt straff

Bedra inte er själva, Gud lurar man inte: det människan sår ska hon också skörda. Den som sår i sitt kött får av köttet skörda undergång, men den som sår i Anden får av Anden skörda evigt liv. Galatebrevet 6:7-8

För den som har begått synd, även om det bara är en liten synd, har också en vrede hängande över sig från Gud. Detta kallas i bibeln för att ha skuld, eller att bära på missgärning.

Varje människa kommer en dag att stå till svars inför sin skapare för allt vad hon har gjort i sitt liv. Det räcker med att ha begått en synd för att vara skyldig. Är du skyldig kommer du att tillbringa evigheten efter det här livet skild från Gud.

Platsen där syndaren får tillbringa evigheten kallas för helvetet och är en plats av eld och svavel. När du har kommit hit finns det ingen andra chans och straffet är för evigt.

Korset

Så skulle han försona de båda med Gud i en enda kropp genom korset, där han dödade fiendskapen. Efesierbrevet 2:16

Jesus är Guds offerlamm! För två tusen år sedan skickade Gud sin enfödde son Jesus Kristus. Han var född av jungfru och ställd under lagen, samtidigt som han är Gud. Han vandrade här på vår jord och fick uppleva vad det är att vara människa. Han fick uppleva ondska, frestelse och allt som kommer emot människor.

Men Jesus föddes helt utan arvssynd och vandrade på jorden utan att någonsin falla i synd. Därigenom lyckades han hålla hela lagen som ingen annan människa har lyckats med, samtidigt som han kan ha medlidande med oss människor.

Inte bara det att Jesus är Guds son, han är också Guds offerlamm. När Jesus blev korsfäst på Golgata kors, dog och uppstod från de döda för våra synder. Jesus är det offerlamm som betalade priset för all synd, skuld och skam. Hans offerdöd vitmålar inte, utan istället tvätter helt vitt och rent.

Nåden

Men syndafallet kan inte jämföras med nåden. För om de många dog genom en endas fall, så har Guds nåd och gåva så mycket mer överflödat till de många genom en enda människas nåd, Jesu Kristi nåd. Romarbrevet 5:15

Att Jesus kom till oss för att vara ibland oss och betala priset för vår skuld, är Guds nåd mot mänskligheten. Nåden innebär inte att vi kan använda Jesu offerdöd som en ursäkt för vår syndiga livsstil, men är en Guds kraft till frälsning.

Genom korset så har Gud gett oss nåd att bli Guds barn, att få alla våra skulder betalda. Gud tog ut vreden över världens synd på sin egen son i vårt ställe.

För att bli kvitt synden och det eviga straffet så måste vi göra bruk av den nåd som Gud har gett oss genom sin enfödde son på Golgata kors.

Nåden som Gud har gett oss kommer oss inte till del automatiskt. För att ta del av nåden så måste vi ta emot frälsningen från Guds utsträckta hand. Det behövs ett aktivt gensvar från vår sida för att ta emot Guds gåva.

Jesus som Herre

Låt oss därför frimodigt gå fram till nådens tron för att få barmhärtighet och finna nåd till hjälp i rätt tid. Hebreerbrevet 4:16

För att ta emot frälsningen så måste vi omvända oss till Gud och:

 • Omvända oss från våra onda vägar
 • Bekänna våra synder
 • Be om förlåtelse
 • Göra anspråk på Jesu offerdöd är i vårat ställe
 • Tro att Jesus är Guds enfödde son och att han lever idag.
 • Göra Jesus till Herre i våra liv och bekänna det öppet.

Det vi blir lösta från är:

 • Synd
 • Skuld
 • Skam
 • Sjukdom
 • Bojor och band

Det vi får är:

 • Ett rent hjärta
 • Frid med Gud
 • Hopp om evigheten
 • Vi blir Guds barn
 • Om vi håller ut, evigt liv och en uppståndelse från de döda