Introduktion

Tron & Vägen med Jesus

Välkommen till en introduktion om Tron och Vägen med Jesus. Här har vi sammanfattat 31 poster som introducerar dig, inte om, men hur, du vandrar med Jesus. Den här undervisningen riktar sig huvudsakligen till ofrälsta och nyfrälsta, men också de som har varit troende en längre tid kan få ut någonting av att läsa det här.

Introduktionen följer principen lag och evangelium. Först lägger vi ut lagen för att sedan ge evangelium, det glada budskapet. Vi rekommenderar att du läser en eller högst några stycken poster åt gången istället för att försöka sträckläsa alltihopa.  Det viktiga är att det går in i ditt hjärta och får verka där. Introduktionen är designad för att läsas i kronologisk föjd.

Synd och dom

De här posterna går igenom människans tillstånd och vanmakt. Konsekvensen av att leva i synd och omvändelse.

Lagen och buden

Här har läsaren möjlighet att bekanta sig med sin egen självrättfärdighet. Vi lägger ut lagen och synden, samt ger möjligheten till självreflektion i ljuset av Tio Guds bud.

Frälsningen

Hur blir du frälst? Det försöker vi ge svar på här. Pånyttfödelsen, den trånga porten och den smala vägen är viktiga begrepp som avhandlas i det här avsnittet.

Tron

Vad innebär tron och hur kommer den att påverka mig? Vi går igenom vad tro innebär, korset, rättfärdiggörelse m.m.

När du har läst igenom och studerat det här materialet hoppas vi att du har fått en stadigare grund och förståelse som nyfrälst. Är du ofrälst hoppas vi att du har fått svar på viktiga frågor om att tro och bli frälst. Samt att ni övriga läsare har blivit uppbyggda.