Femte budet

Gamla testamentet

Hedra din far och din mor, så att du får leva länge i det land som Herren, din Gud, ger dig. 2 Mosebok 20:12

Gamla testamentet säger att vi ska hedra våra föräldrar. Det kunde innebära att du inte skulle vara olydig mot dem. Men också vara snälla mot dem samt att ta hand om dem på ålderns höst. Det var välsignat av Gud att hedra föräldrarna.

Nya Testamentet

Ni barn, lyd era föräldrar i allt, det är Herrens goda vilja. Kolosserbrevet 3:20

Även i nya testamentet finner vi bibelställen som säger samma sak. Att det är Guds vilja att barn ska lyda sina föräldrar och ära dem. Läs bibeltext från Efesierbrevet 6:1-4 om familjerelationer.

Familjerelationer – Efesierbrevet 6:1-4

1 Ni barn, lyd era föräldrar i Herren, det är rätt och riktigt.
2 Hedra din far och mor. Detta är det första bud som har ett löfte:
3 för att det skall gå dig väl och du skall leva länge på jorden.
4 Och ni fäder, reta inte upp era barn, utan fostra och förmana dem i Herren.

Eftersom Gud skapade människan att leva i och att bilda familj så är det Guds vilja att vi har goda relationer till varandra. Detta speglas i att barnen lyder sina föräldrar och senare i livet när de inte kan ta hand om sig själva, hjälper dem.

I Ef 6:1 säger klart och tydligt att det är i Herren som barnen ska lyda sina föräldrar. Alltså lyd inte föräldrarna när de får för sig dumheter, men annars är det rätt att lyda dem.

I vers fyra ser vi att även föräldrarna uppmanas att fostra och förmana barnen i Herren så att de kan växa upp och bli trygga och självsäkra individer. Det är viktigt att föräldrarna inte retar barnen eller provocerar dem, men är kärleksfulla mot dem.

Hedrar du din far och mor?

Om du lever på så sätt att du inte bryr dig om dina föräldrar eller skymfar dem så lever du i synd och behöver omvända dig. Är det på det viset att föräldrarna har sårat dig så bör du förlåta dem i Jesu namn.

Tagged

Leave a Reply