Fjärde budet

Gamla testamentet

Tänk på sabbatsdagen så att du helgar den. Sex dagar skall du arbeta och uträtta alla dina sysslor. Men den sjunde dagen är Herrens, din Guds, sabbat. Då skall du inte utföra något arbete, inte heller din son eller din dotter, din tjänare eller tjänarinna eller din boskap, och inte heller främlingen som bor hos dig inom dina portar. Ty på sex dagar gjorde Herren himlen och jorden och havet och allt som är i dem, men på sjunde dagen vilade han. Därför har Herren välsignat sabbatsdagen och helgat den. 2 Mosebok 20:8-11

I gamla testamentet så skapade Gud den sjunde dagen för att människan skulle villa sig och helga den dagen åt Gud.

Nya testamentet

I nya testamentet så har sabbaten fått en ny innebörd. Om vi skulle hålla sabbatsbudet ordagrant så måste vi förstå att söndag är fel dag för sabbaten. Söndagen är en kyrkotradition från 300-talet.

Då är det lätt att tänka att det måste vara lördagen som är den riktiga sabbatsdagen då judarna firar den. Problemet här är att lördag blir också fel. Problemet är kalendern, guds kalender är inte den solbaserade gregorianska kalendern utan den månbaserade kalendern i gamla testamentet.

Sedan sade han till dem: “Sabbaten skapades för människan och inte människan för sabbaten. Alltså är Människosonen (Jesus) Herre också över sabbaten.” Markusevangeliet 2:27-28

Jesus säger klart och tydligt att han är sabbatens Herre, och att sabbaten var till för människan och inte tvärtom. Det innebär att Gud har skapat en vila för människan att komma in i.

Alltså kvarstår en sabbatsvila för Guds folk. Den som går in i hans vila får vila sig från sina gärningar, liksom Gud vilade från sina.  Låt oss därför sträva efter att komma in i den vilan, så att ingen kommer på fall som de och blir ett exempel på olydnad. Hebreerbrevet 4:9-11

Den sanna sabbatsvilan är att lära känna Kristus, inte bara bekänna honom, men faktiskt tro på honom, på ett sådant sätt att det är han som bär oss. Att komma in i vilan är inte en dag utan en plats.

Den platsen är hos Kristus där vi får vila oss från våra egna gärningar, där det är hans kraft som bär oss. Att inte söka att komma in i den vilan är olydnad mot Gud då vi i så fall vill hålla fast vid våra egna gärningar.

Har du kommit in i sabbatsvilan?

Har du funnit sabbatsvilan? För att finna sabbatsvilan måste vi tro på Jesus, samt vara lydiga mot Gud för att släppas in. Har du inte funnit den här vilan behöver du omvända dig och ta emot Jesus som Herre och lära känna honom.

Tagged

Leave a Reply