Tredje budet

Gamla testamentet

Du skall inte missbruka Herrens, din Guds, namn, ty Herren skall inte låta den bli ostraffad som missbrukar hans namn. 2 Mosebok 20:7

De flesta människor tänker att vi inte ska smäda Gud genom verbala hädelser. Men det tredje budet är starkare än så, vi ska inte missbruka Guds namn. Vad innebär det att missbruka Guds namn?

Ett sett att missbruka Guds namn är att använda det som ett kraftuttryck, istället för svordomar. Ett annat sätt är att prata om Gud på ett sätt som är nedsättande eller helt enkelt utan någon som helst respekt för vem han är.

Nya testamentet

Jag säger er: Ni ska inte svära alls – varken vid himlen, för den är Guds tron, eller vid jorden, för den är pallen för hans fötter, eller vid Jerusalem, för det är den store Kungens stad. Matteusevangeliet 5:34-35

Som i gamla testamentet så ska vi inte missbruka Guds namn eller använda det tanklöst. Ytterligare ett sätt att missbruka Guds namn är att svära vid Gud eller hans namn, himlen eller jorden. Guds namn skall alltid användas med respekt och inte vårdslöst eller som det vore ett nonsensord.

Alla som bär slaveriets ok ska anse sina herrar värda all respekt, så att Guds namn och läran inte smädas. 1 Timoteusbrev 6:1

Ett viktigt sätt att inte vanära Guds namn är att inse att du, om du är kristen, inse att du är en representant för Gud. Det vill säga du ska inte bete dig eller missköta dig på ett sådant sätt att kristna och Gud får ett dåligt rykte om sig. Här i världen om vi har auktoriteter över oss, till exempel chefen på jobbet, om vi missköter oss så är vi inte en god ambassadör för Guds rike.

Om du har smädat

Så behöver du bekänna din synd och be Gud om syndernas förlåtelse. Därefter ska du vakta din tunga, tänka efter före hur du uppför dig och alltid ha Guds namn i åtanke.

Tagged

Leave a Reply