Andra budet

Gamla testamentet

Du skall inte göra dig någon bildstod eller någon avbild av det som är uppe i himlen eller nere på jorden eller av det som är i vattnet under jorden. Du skall inte tillbe dem eller tjäna dem. Ty jag, Herren, din Gud, är en nitälskande Gud, som låter straffet för fädernas missgärning drabba barnen, ja, tredje och fjärde släktledet, när man hatar mig, men som visar nåd mot tusen släktled, när man älskar mig och håller mina bud. 2 Mosebok 20:4-6

Under gamla testamentets tid så fick ingen göra åt sig beläten så som bildstoder för att tillbe.

Nya testamentet

Ett annat sätt att hugga ut bildstoder och beläten åt sig är att hugga ut ett eget anpassat evengelium eller en egen uthuggen Jesus som passar din egen smak och tycke. Bibeln befaller oss att ta emot evangeliet och Jesus sådan som han är.

Det ska komma en tid då människor inte längre står ut med den sunda läran utan samlar åt sig mängder av lärare efter sina egna begär, så som det kliar i deras öron att få höra. De vägrar att lyssna till sanningen och vänder sig till myter. 2 Timoteusbrevet 4:3-4

Människor med avgudar i sitt hjärta har en tendens att inte vilja höra sanningen, men samlar runt sig lärare och predikanter som bara predikar de passager ur bibeln som de själva tycker om att höra. Sådant som stämmer överens med deras hjärtans avgudar.

Men jag är rädd att liksom ormen med sin list förledde Eva, så kan också era sinnen förföras och vändas bort från den uppriktiga och rena troheten mot Kristus. För om någon kommer och predikar en annan Jesus än den vi har predikat, eller om ni tar emot en annan ande eller ett annat evangelium än det ni tidigare tagit emot, då accepterar ni det gärna. 2 Korintierbrevet 11:3-4

Det är lätt att bli förförd bort från den sanna tron och det sanna evangeliet för att tillfredsställa dina egna dolda lustar. Därför uppstår det irrläror och villovägar som för människorna fel. När du bara väljer de stycken i bibeln som du själv tycker om och bara lyssnar till de delar av Jesu undervisning som passar din egen agenda så kommer du bort från Gud.

Men även om vi själva eller en ängel från himlen skulle ge er ett annat evangelium än det vi har predikat, så ska han vara under förbannelse. Det vi redan har sagt säger jag nu igen: om någon ger er ett annat evangelium än det ni har tagit emot, så ska han vara under förbannelse. Galaterbrevet 1:8-9

Var och en som predikar ett annat evangelium och hugger ut en annan kristusbild än den som finns i Guds ord är under förbannelse.

Har du gjort dig en avbild?

Vem är lögnaren om inte den som förnekar att Jesus är Kristus? Den är Antikrist som förnekar Fadern och Sonen. 1 Johannes 2:22

Har du låtit göra en egen avbild av Jesus, och då talar jag inte om att du skulle ha en målning, porslinsfigur eller annan materiellt ting som föreställer Jesus. Men om du har skapat dig en egen tolkning av vem Jesus är än bibelns Jesus, och gjort dig en egen väg till frälsning. Då förnekar du Gud, Fadern och Sonen. Du behöver då omvända dig från din irrlära, bekänna den som synd och komma in under lydnad till Guds ord.

Tagged

Leave a Reply