Första budet

Gamla testamentet

Du skall inte ha andra gudar vid sidan av mig. 2 Mosebok 20:3

Första budet av tio Guds bud har med att du inte ska ha några andra gudar vid sidan av Honom. Alla gudar som inte är Gud är därför avgudar. Allt som konkurrerar med Gud är en avgud. Men exakt hur definieras en avgud och vart finns de någonstans.

Det är lätt att tänka sig en avgud som en staty eller något liknande som man faller ner framför, men är det verkligen definationen av en avgud? Nedanför följer en bibeltext från Hesekiel 14 som definerar avgudadyrkan.

Hjärtats avgudar – Hes 14:3-4

3 Du människobarn, dessa män har låtit sina eländiga avgudar få insteg i sina hjärtan och har ställt upp framför sig sådant som förleder dem till synd. Skulle jag verkligen låta sådana fråga mig till råds?
4 Säg därför till dem: Så säger Herren, Herren: Var och en av Israels hus som släpper in eländiga avgudar i sitt hjärta och ställer upp framför sig det som förleder honom till synd och sedan kommer till profeten, honom skall jag, Herren, ge svar efter vad han förtjänar för sina många avgudars skull.

En avgud är alltså inte bara ett beläte som man faller ner framför fysiskt. En avgud är någonting som man ställer upp framför sig, vad det än må vara, och då ska det inte begränsas till fysiska ting utan även immateriella ting, idéer, tankebyggnader och annat. En avgud kliver in i en människas hjärta och tar sin boning där för att sedan förleda personen i synd.

Nya testamentet

Finns det första budet av tio Guds bud i nya testamentet?

Då sade Jesus till honom: “Gå bort, Satan! Det står skrivet: Herren din Gud ska du tillbe, och endast honom ska du tjäna.” Matteusevangeliet 4:10

När Jesus frestas av Satan i öknen, använder han sig av skriften för att mota bort den onde. Från citatet ovan ser vi klart att det är bara Gud som du ska a) tillbe och b) tjäna. Alltså det vi tillber kommer vi därför också att tjäna. Det finns en koppling mellan tjänande och tillbedjan.

Ingen kan tjäna två herrar. Antingen kommer han att hata den ene och älska den andre, eller hålla fast vid den ene och förakta den andre. Ni kan inte tjäna både Gud och mammon. Matteus 6:24

En människa kan bara ha en herre, och finns det fler som gör anspråk på tillbedjan så finns det avgudar i människans hjärta. Dessa avgudar konkurrerar med Gud allsmäktig om uppmärksamheten.

Ingen annan frestelse har drabbat er än vad människor får möta. Och Gud är trofast, han ska inte tillåta att ni frestas över er förmåga. Samtidigt med frestelsen kommer han också att ge en utväg, så att ni kan härda ut.
 Därför, mina älskade, fly avgudadyrkan! 1 Korintierbrevet 10:13-14

Den människa som har frestelser i sitt liv har avgudar i sina hjärtan. När en människa blir frestad så beror det på att herren som bor i hjärtat kallar på uppmärksamhet och tillbedjan.

När sedan frestelsen segrar så blir syndens handling en gudstjänst till den avguden. Alltså fly från all frestelse för det har sina rötter i avgudadyrkan, och de beläten som en person har ställt upp framför sig och tillåtit att få insteg i hjärtat.

Döda därför era jordiska begär: sexuell omoral, orenhet, lusta, ont begär, och girigheten som är avgudadyrkan. Kolosserbrevet 3:5

Vi är befallda att döda alla begär som konkurrerar med allsmäktige Gud om förstaplatsen i våra hjärtan. Alla begär som vi följer före det är avgudadyrkan. Allt vi har begär till som inte är Gud är uppställda beläten som vi vill ska tillfredsställa oss.

Ett par exempel från citatet ovan: sexuell omoral, det vill säga allt som kan relateras till sex för egen njutnings skull, alla former av sexuella perversioner är avgudar, lika så orenhet, lusta och begär att begå ondska. Även kärleken till pengar är avgudadyrkan.

Är du en avgudadyrkare?

Självcheck: är du en syndare, dyrkar du någonting annat en Gud själv och låter annat gå före?

Ni ska veta att ingen som är sexuellt omoralisk, oren eller girig, alltså en avgudadyrkare, har någon arvedel i Kristi och Guds rike. Efesierbrevet 5:5

Bibeln är klar på att den som är en avgudadyrkare kommer att gå miste om evigheten med Gud. Sådana har ingen arvedel i Guds rike. En avgudadyrkare måste omvända sig från sina synder och avsäga sig sina avgudar. Samt söka Gud för att få sitt hjärta renat från alla beläten som har fått insteg i hjärtat.

Tagged

Leave a Reply