Lagen & synden

Lagen gäller även idag

Tro inte att jag har kommit för att upphäva lagen eller profeterna. Jag har inte kommit för att upphäva utan för att uppfylla. Matteusevangeliet 5:17

Bara för att vi inte lever under gamla testamentets tid betyder inte att lagen har försvunnit eller inte skulle vara av någon nytta längre. Lagen är tidlös, den moral och rättfärdighet som reflekteras i den gäller fortfarande. Jesus kom inte för att ta bort lagen utan för att uppfylla den. Standarden på moral och etik idag är den samma som den var igår.

Rättfärdighet genom lagen?

Ingen människa förklaras rättfärdig inför honom genom laggärningar. Vad som ges genom lagen är insikt om synd. Romarbrevet 3:20

De flesta människor försöker vinna frälsning genom att vara goda nog. De försöker göra de gärningar som är goda och försöker undvika att göra vad som är ont. Problemet är att ju mer vi försöker göra gott och undvika det onda, desto mer inser vi att vi inte har kraft att göra det. Vi kan alltså inte vinna rättfärdighet genom att hålla lagen, men får istället insikt om att hur stora syndare vi är.

Lagen som måttstock

Vad ska vi då säga? Att lagen är synd? Verkligen inte! Men det var först genom lagen som jag lärde känna synden. Jag hade inte vetat vad begäret var om inte lagen hade sagt: Du ska inte ha begär. Romarbrevet 7:7

Lagen är inte ond på något sätt, det är du som lever i synd och nu har blivit medveten om det. Det är inte lagens fel utan din egen okunnighets fel. Lagen är en måttstock med vilken vi mäter avståndet mellan Guds rättfärdighet och vårt eget fördärv, därigenom ser vi gapet mellan oss och Gud.

Alltså är lagen helig och budordet heligt, rätt och gott. …Vi vet att lagen är andlig. Men själv är jag köttslig, såld till slav under synden. Romarbrevet 7:12, 14

Alltså är lagen helig, rätt, gott, ja till och med andligt. Härigenom upptäcker vi att vi är sålda till slavar under synden och upptäcker vår egen vanmakt att göra det goda när vi försöker göra laggärningar.

Brott mot lagen är synd

Den som ägnar sig åt synd bryter mot lagen, för synd är brott mot lagen. 1 Johannesbrevet 3:4

Om lagen är måttstocken och representerar vad som är rättfärdigt och orättfärdigt så måste vi inse att brott mot lagen är synd. Synd kan översättas som “att missa målet”, vi missar målet att leva ett rättfärdigt och gott liv.

Alla som har syndat utan lag ska också gå under utan lag, och alla som har syndat under lagen ska dömas genom lagen. Romarbrevet 2:12

Tagged

Leave a Reply