Evigt förlorad

Var ta vi vägen när vi dör, lever vi vidare någon annanstans?

Frukta Gud

Var inte rädda för dem som dödar kroppen men inte kan döda själen. Frukta i stället honom som kan fördärva både själ och kropp i Gehenna. Matteusevangeliet 10:28

På den yttersta dagen så kommer Gud att döma alla människor för deras gärningar. Därför är det viktigt att vi fruktar Gud som den domaren han är, för han har makt att förevigt skicka de dömda själarna till den slutgiltiga förvaringsplatsen för syndare.

Gör upp med all synd

Läs bibeltexten om syndens lön.

Syndens lön – Mark 9:43-49

43 Om din hand förleder dig till synd, så hugg av den! Det är bättre att du går in i livet stympad än att du har båda händerna kvar och hamnar i Gehenna , i elden som aldrig slocknar.
45 Och om din fot förleder dig till synd, så hugg av den! Det är bättre att du går in i livet halt än att du har båda fötterna kvar och kastas i Gehenna.
47 Och om ditt öga förleder dig till synd, så riv ut det! Det är bättre att du går in i Guds rike enögd än att du har båda ögonen kvar och kastas i Gehenna,
48 där deras mask inte dör och elden inte släcks.
49 Var och en ska saltas med eld

Det är bättre att göra upp med synden i ditt liv, istället för att framhärda i den. Gör dig av med allt som får dig att snubbla på vägen.

Helvetet är ett ställe där Guds helighet möter synden och syndaren i oförfinad form. Synd kan inte finnas i Guds närhet, på samma sätt som eld brinner när omständigheterna är de rätta, syre, bränsle och värme. På samma sätt uppstår en förtärande eld när synd och Guds helighet möts, synden består inte inför Gud.

Helvetet är för evigt

Evigt förlorad – Upp 20:13-15

13 Och havet gav igen de döda som fanns i det, och döden och helvetet gav igen de döda som fanns i dem, och var och en dömdes efter sina gärningar.
14 Och döden och helvetet kastades i eldsjön. Detta, det vill säga eldsjön, är den andra döden.
15 Och om någon inte fanns skriven i livets bok kastades han i eldsjön.

Den slutgiltiga förvaringen är helvetet, och helvetet kommer att kastas i den brinnande sjön efter den slutgiltiga domen.

Tagged

Leave a Reply