Yttersta domen

Döma eller inte, det är frågan! Är det nödvändigt att Gud är en domare? Vissa människor tycker det är jobbigt att Gud är en domare samtidigt som andra inte kan förstå varför det finns ondska i världen om Gud nu är så god.

Hur kan en god Gud döma människor? Svaret på den frågan är att en domare som frikänner en bankrånare eller mördare är en orättfärdig domare. På samma gång om Gud skulle döma alla människor på direkten så skulle inte någon överleva. Gud har tålamod med att du ska omvända dig från din synd.

Alla ska dömas

Och liksom människan måste dö en gång och sedan dömas… Hebreerbrevet 9:27

När vi levt vårt liv här på jorden så kommer vi alla en gång att stå till svars för våra gärningar inför Gud. På den dagen kommer alla människor att bli rannsakade, inte bara det vi har gjort men också för det vi har tänkt.

Yttersta domen – Upp 10:11-13

11 Och jag såg en stor vit tron och honom som satt på den. För hans ansikte flydde jord och himmel, och det fanns ingen plats för dem.
12 Och jag såg de döda, stora och små, stå inför tronen. Och böcker öppnades, och ännu en bok öppnades, livets bok. Och de döda dömdes efter sina gärningar, efter det som stod skrivet i böckerna.

Vid tidens slut när jorden och himlen har fullbordat sitt lopp, då ska alla leva och döda dömas för sina gärningar. I himlen skriver änglarna ner allt vi gör för att vi ska få en rättvis dom vid den yttersta dagen.

Det är viktigt att förstå skillnaden på straffvärdet och att bli dömd. Det finns synder som är värre än andra. Men oavsett om det är små eller stora synder, få eller många så blir det en fällande dom. Den som blir fälld i Guds domstol finns inte med i Livets bok.

Sådd och körd

Bedra inte er själva, Gud lurar man inte: det människan sår ska hon också skörda. Den som sår i sitt kött får av köttet skörda undergång, men den som sår i Anden får av Anden skörda evigt liv. Galaterbrevet 6:7-8

Redan efter syndafloden så lärde Gud mänskligheten lagen om sådd och skörd. Den som sår orättfärdighet genom att bryta mot Guds lag kommer att skörda en dom vid tidens slut och får då ta det rättvisa straffet för sina synder.

Guds rättfärdiga dom – Rom 2:5-8

5 Med ditt hårda och envisa hjärta samlar du på dig vrede till vredens dag, då Guds rättfärdiga dom ska uppenbaras.
6 Han ska löna var och en efter hans gärningar:
7 evigt liv åt dem som uthålligt gör det goda och söker härlighet, ära och odödlighet,
8 men vrede och straff åt dem som söker sitt eget och inte följer sanningen utan orättfärdigheten.

Även om du har gjort goda saker i ditt liv så kan du inte kompensera dina brott med goda gärningar, det som är gjort har du ingen makt att få ogjort. Det är som att så både vete och tistlar i en och samma åker. När mjölnaren ska göra mjöl av vetet så får det inte vara en blandad kompott av ogräs.

Tagged

Leave a Reply