Gud uppsöker

Om vi som är människor är totalt fördärvade och inte kan göra någonting åt det, vad finns det då för hopp?

Och när jag blivit upphöjd från jorden, ska jag (Jesus) dra alla till mig. Johannesevangeliet 12:32

Jesus säger i bibeln att han drar alla människor till sig. Det finns inte någon som inte har en åsikt om Jesus, bland de som har hört talas om honom. Av de som inte har hört talas om honom så väcker han deras inre frågor om:

  • Vem är jag?
  • Vad är meningen med livet?
  • Vart kommer vi ifrån?
  • Vart tar vi vägen när vi dör?

De människor som Jesus drar i, även om de inte vet vem han är, kommer att göra allt de kan för att söka sanningen.

Ingen kan komma till mig om inte Fadern som har sänt mig drar honom, och jag ska låta honom uppstå på den yttersta dagen. Det står skrivet hos profeterna: De ska alla ha blivit undervisade av Gud. Var och en som har lyssnat till Fadern och lärt av honom kommer till mig. Johannesevangeliet 6:44-45

Djupt nere i varje människas hjärta talar en tyst och stilla röst, i hopp om att du ska lyssna till den. Den vill få dig till att ta reda på sanningen om meningen med livet och vart vi är på väg som människor. Rösten hoppas på att du ska lyssna för att söka vem Han är som talar till dig och drar dig. Det är Gud som söker dig och som vill lära dig att finna vägen, de som lyssnar och lär kommer att finna den.

Därför bestämmer han på nytt en dag, i dag, när han långt senare säger genom David vad som redan är sagt: I dag, om ni hör hans röst, förhärda inte era hjärtan. Hebreerbrevet 4:7

Det är oerhört lätt att tysta den lilla rösten. Du vill kanske inte veta om vart du är på väg eller att det finns en evighet som väntar på dig. Kanske du jagar livets goda och tycker det tillfällig njutning är det viktigaste i det här livet. Men låt ingenting hindra dig från att finna sanningen, lägg inte locket på, även om det kan kännas obehagligt, var beredd att gå med rösten vart den leder dig. Se också till att ha en kärlek till sanningen även om den skulle vara obekväm.

Se, jag står vid dörren och knackar. Om någon hör min röst och öppnar dörren, ska jag gå in till honom och hålla måltid med honom och han med mig. Uppenbarelseboken 3:20

Tagged

Leave a Reply