Människans vanmakt

Människans tillstånd innebär att vi är fördärvade i vår fallna adamsnatur. Finns det någonting vi kan göra åt det, kan vi åtgärda den?

Kan inte följa Gud

Köttets sinne är fiendskap mot Gud. Det underordnar sig inte Guds lag och kan det inte heller. De som lever i köttet kan inte behaga Gud. Romarbrevet 8:7-8

Sedan syndafallet så är människan per automatik fientligt inställd till Gud på grund av vår fallna natur. Vi är automatiskt negativa till Gud och att vandra i gemenskap med honom. Om vi lär oss vad som är Guds moral och lag så gör vi automatiskt det som är emot Gud. Vi gör det som är fel därför att det är inbyggt i oss, ett inbyggt trots. Det finns inte en chans att vi kan följa Gud även om vi försöker det. Den gamla Adam i oss kommer att göra tvärtom och vi följer honom instinktivt.

Kan inte förändras

Ett gott träd kan inte bära dålig frukt, inte heller kan ett dåligt träd bära god frukt. Varje träd som inte bär god frukt huggs bort och kastas i elden. Matteusevangeliet 7:18-19

I oss själva kan vi inte förändras, på samma sätt som ett päronträd inte bär äpplen och ett äppelträd inte kan få päron än hur mycket det vill. Lika lite kan ett dåligt träd bära god frukt. På samma sätt så kan vi inte förändra oss till att börja göra det goda konstant av oss själva. Det finns inte i vårt DNA att vi kan förvandla oss till någonting gott.

Kan inte gottgöra

Vi är alla orena, alla våra rättfärdiga gärningar är som en smutsig klädsel. Vi kommer alla att vissna som löv. Som löv förs bort av vinden kommer vi att föras bort av våra missgärningar. Jesaja 64:6

Om vi skulle få möjligheten att gottgöra all vår ondska så kan vi det inte. Om det var möjligt att kompensera dålig karma genom goda gärningar som ger god karma så skulle det bara vara ett nollsummespel, om det gick! Våra “goda” gärningar är som en smutsigt trasa, det är egenrättfärdighet. På grund av vår synd bär vi på missgärning, någonting vi aldrig kommer kunna kompensera. Vad spelar det för roll om vi kan balansera en checkkredit om vi har en låneskuld på tio miljoner? Du är redan bankrutt.

Kan inte göra rätt

Jag vet att det inte bor något gott i mig, det vill säga i mitt kött. Viljan finns hos mig, men inte förmågan att göra det goda. Romarbrevet 7:18

Men om jag vill göra det som är rätt och riktigt … så kommer du snart märka att du inte kan det. Det finns en mörk skugga i dig som lever ett eget liv i dig som du är slav under och som aldrig kommer att underordna sig Gud och hans rättfärdighet. Alla är vi födda som syndens slavar.

Bara Jesu barmhärtighet

Allt har min Far överlämnat till mig. Och ingen känner Sonen utom Fadern, inte heller känner någon Fadern utom Sonen och den som Sonen vill uppenbara honom för. Matteusevangeliet 11:27

Fadern har överlåtit allt till sonen. Sonen känner Fadern och Fadern känner sonen. Om Jesus vill så kan han uppenbara Fadern för dig, men allt beror på barmhärtighet från Gud. Bara på Guds initiativ kan du få barmhärtighet, ingenting som du kan åtgärda. Och bara på den vägen som Gud erbjuder dig kan du få nåd och frälsning. Inte på något sätt förmår du frälsa dig själv, eller frälsning genom att gå din egen väg!

Tagged

Leave a Reply