Människans tillstånd

Alla är döda genom synden

Därför är det så: Genom en enda människa kom synden in i världen, och genom synden döden. På så sätt nådde döden alla människor, eftersom alla hade syndat. Romarbrevet 5:12

Människan var från början skapad god och levande. Andligt levande på så sätt att hon hade en relation med Gud. I och med syndafallet i början av skapelsen dog människan, andligen, hon skars av från Gud. Genom Adams synd mot Gud kom döden in i världen. Döden, skildheten från Gud har alla ättlingar till Adam ärvt och därav begår alla individer ondska och det är en del av vår natur: den fallna Adamsnaturen.

Hjärtats ondska

Bedrägligare än allt annat är hjärtat, det är obotligt sjukt. Vem kan förstå det? …För från hjärtat kommer onda tankar, mord, äktenskapsbrott, sexuell omoral, stöld, falskt vittnesbörd och hädelser. Jeremia 17:9, Matteusevengeliet 15:19

Det är i hjärtat som en människa har sina tankar och sina känslor, det är där hon gör upp alla sina planer. All ondska vi ser på vår jord idag, krig, elände, våld och förtryck har sin rot i människans hjärta. Någon tänkte ut något ont, någon annan valde i sitt hjärta att agera själviskt på bekostnad av någon annan. Allt detta är orättfärdighet och det kommer från människans kroniskt sjuka hjärta.

Syndens slavar

Jesus svarade: “Jag säger er sanningen: Var och en som ägnar sig åt synd är syndens slav. Johannesevangeliet 8:34

Alla människor har syndat, detta på grund av den natur vi har ärvt från Adam. Genom vårt hjärtas ondska utövar vi synd mot varandra i all vår vandel. På grund av det så är vi slavar sålda till synd. Synden är en sådan börda så att vi av oss själva är obenägna att ändra på det. Vi kan bara gå i en riktning, och det är att göra vad syndens natur begär av oss, ondska!

Vredens barn

Bland dem var vi alla en gång, när vi följde våra köttsliga begär och gjorde vad köttet och tankarna ville. Av naturen var vi vredens barn, precis som de andra. Efesierbrevet 2:3

Eftersom vi är onda och har begått synd så finns det en vrede från Gud över synden. Denna vrede är riktad mot ondskans utövare, hela männskligheten på individuell basis. Alla människor står under vredesdomen och kommer att få sin beskärda del av Guds vrede vid domen i slutet på den här tidsåldern. Alla är därför under Guds vrede.

Totalt fördärv

Som det står skrivet: Ingen rättfärdig finns, inte en enda. Ingen finns som förstår, ingen som söker Gud. Alla har avfallit, alla är fördärvade. Ingen finns som gör det goda, inte en enda. Romarbrevet 3:10-12

Ingen människa är rättfärdig,alla har syndanaturen i sig och alla har någon gång syndat och följer sina själviska begär, ingen kommer undan. Hela mänskligheten, varje individ har avfallit från Gud. Alla är totalt fördärvade till sin natur och kan inte gör någonting åt det!

Tagged

Leave a Reply