Syndabekännelse

En av de absolut viktigaste sakerna för att bli förlåten av Gud, är att du bekänner dina synder. Om du inte bekänner dina synder är det som att du inte erkänner att du har felat, vilket är nödvändigt för att kunna ta emot Guds rening.

Läs den centrala bibeltexten för hur bekännelse och förlåtelse hänger ihop.

Bekännelse till rening – 1 Joh 1:5-10

5 Detta är det budskap som vi har hört från honom och förkunnar för er: att Gud är ljus och att inget mörker finns i honom.
6 Om vi säger att vi har gemenskap med honom och vandrar i mörkret, ljuger vi och handlar inte efter sanningen.
7 Men om vi vandrar i ljuset, liksom han är i ljuset, då har vi gemenskap med varandra och Jesu, hans Sons, blod renar oss från all synd.
8 Om vi säger att vi inte har synd, bedrar vi oss själva och sanningen finns inte i oss.
9 Om vi bekänner våra synder, är han trofast och rättfärdig så att han förlåter oss våra synder och renar oss från all orättfärdighet.
10 Om vi säger att vi inte har syndat, gör vi honom till en lögnare och hans ord finns inte i oss.

Man kan säga att synden finns i olika stadier i en människas hjärta, omedveten synd, medveten men hemlig synd, uppenbarad och bekänd synd.

Omedveten synd

Därför är det så: Genom en enda människa kom synden in i världen, och genom synden döden. På så sätt nådde döden alla människor, eftersom alla hade syndat. Synd fanns i världen redan före lagen, men synd tillräknas inte där ingen lag finns. Romarbrevet 5:12-13

En människa som inte har något begrepp om vad rättfärdighet innebär, har ingen aning om att hon syndar. Hon lever sitt liv som om allt vore bra och hoppas på det bästa. Bibeln säger att där ingen lag finns tillräknas inte synd, men eftersom alla är ättlingar till Adam har alla ändå drabbats av andlig död och går miste om evigheten. Dessa synder är omedvetna hos individen, för att kunna få förlåtelse för synden måste hon bli medveten. Här står hon död inför Gud.

Hemlig synd

Ingen människa förklaras rättfärdig inför honom genom laggärningar. Vad som ges genom lagen är insikt om synd. …Alla har syndat och saknar härligheten från Gud. Romarbrevet 3:20, 23

Gud gav sin lag genom Moses till mänskligheten, syftet med lagen är att lära människan om synd, rättfärdighet och dom. Ingen människa blir rättfärdig av att hålla lagen i sig självt. Lagen kan liknas vid en måttstock, genom den uppenbaras avståndet mellan Guds rättfärdighethet och människans tillstånd. Avståndet däremellan kallas för orättfärdighet och utgör definitionen för synd. Nu har synden uppenbarats för människan och hon förstår sin skuld. Här står hon dömd inför Gud.

Förlåten synd

Bekänn därför era synder för varandra och be för varandra så att ni blir helade. Den rättfärdiges bön har stor kraft och verkan. Jakobs brev 5:16

För att förlåtelsen ska verka i ditt liv är det viktigt att den synden som du själv har ljus över i ditt liv även kommer fram och blir bekänd som synd. Inser du att du har synd i ditt liv och själv har ljus över det, men döljer det för din omgivning, så vandrar du själv i mörker och förblir dömd av lagen, och utan nåd från Gud.

Om vi tar fram vår synd i ljuset av Jesus, genom att bekänna våra synder för varandra (de du har förtroende för) så är Gud trofast och förlåter oss våran synd och renar oss. Här står hon rättfärdig inför Gud.

Tagged

Leave a Reply