Syndanöd och omvändelse

Att omvända sig från synd är inte samma sak som att göra en pudel och säga förlåt. Det är mycket djupare och går mycket längre ner i hjärtat.

Överbevisning

Och när han kommer ska han överbevisa världen om synd och rättfärdighet och dom. Johannesevengeliet 16:8

Det är den Heliga Ande som Jesus sände som sin efterträdare till jorden som har till uppgift att överbevisa världen om synd. Många människor blandar ihop överbevisning med dömande, men de är två olika saker.

När den Helige Ande överbevisar om synd, så ger han en förståelse över att du har syndat, varför det är synd, att Gud har blivit bedrövad över synden och att du har gjort någon illa, och du mår inte bra över det. Ditt samvete kommer hela tiden att knacka på för att du ska omvända dig från din synd.

Guds gåva

Eller föraktar du hans rika godhet, mildhet och tålamod? Förstår du inte att Guds godhet vill föra dig till omvändelseRomarbrevet 2:4

Sann omvändelse är en gåva från Gud. Det är något som Gud, genom den Helige Ande, verkar i oss när han vill peka på våra begångna synder, som Han vill att vi ska omvända oss från så att vi kan undkomma att bli dömda för vår missgärning. Det är oerhört viktigt att inte förtränga den Helige Andes överbevisning när den kommer, men gör vi det så förhärdar vi våra hjärtan.

Nedanför följer en bibeltext som förklarar hur en sann omvändelse från Gud går till.

Gudomlig sorg till omvändelse och frälsning – 2 Kor 7:8-10

8 För även om jag gjorde er sorgsna med mitt brev, så ångrar jag det inte nu. Först ångrade jag mig, för jag såg att brevet gjorde er sorgsna, om än bara för ett tag.
9 Men nu gläder jag mig, inte för att ni blev sorgsna utan för att sorgen har lett till ånger. Ni blev sorgsna så som Gud vill, och därför har ni inte tagit någon skada genom oss.
10 En sorg efter Guds vilja ger en ånger som man inte ångrar och som leder till frälsning. Men världens sorg leder till död.

Världens sorg

Saul sade till Samuel: “Jag har syndat genom att inte lyda Herrens befallning och dina ord. Jag fruktade för folket och lyssnade till dem. Men förlåt mig nu min synd och vänd tillbaka med mig, så att jag får tillbe Herren.” 1 Samuelsboken 15:24-25

Det finns en historia i Bibeln där kung Saul skulle anfalla och straffa sina fiender, där profeten Samuel hade gett strikta order hur det skulle gå till. Men Saul lyder inte instruktionerna utan gör som han själv vill. Detta hade hänt flera gånger under tiden som Saul var kung. Och till slut så säger Gud genom profeten Samuel att Gud har förkastat Saul för att han har förkastat Guds ord. Det som utrycks i verserna ovanför är Sauls reaktion. Saul blir sorgsen för sin egen skull och skyller på folket att det var de som hade brutit mot instruktionerna, samtidigt som han hoppas på en lättvindig förlåtelse. Men Gud väljer att förkasta Saul för att hans omvändelse inte är uppriktig. Världens sorg leder till död.

Gudomlig sorg

Mot dig, just mot dig, har jag syndat och gjort det som är ont i dina ögon. Därför har du rätt när du talar, du är ren när du dömer. … Det offer Gud vill ha är en förkrossad ande. Ett förkrossat och bedrövat hjärta föraktar du inte, Gud. Psaltaren 51:6, 19

I en annan berättelse i Bibeln så förälskar sig Kung David i en annan mans hustru och begår äktenskapsbrott med henne. Profeten Natan kommer då till kung David och avslöjar honom. Istället för att skylla ifrån sig så förstår David att det är mot Gud han har syndat och Gud ger honom ett förkrossat hjärta med uppriktig sorg, genom vilket Gud kan förlåta kung David.

Sorg: Om vi låter den Helige Ande göra sitt verk i oss, efter att vi har blivit överbevisade om synd och utan att förtränga eller förneka vårt tillstånd. Då låter Gud en sorg få komma in i våra hjärtan så att vi kan gråta över vår synd. Om vi inte kan gråta över vår synd och vårt tillstånd då är det ute med oss.

Ånger: Om vi låter den gudomliga sorgen efter Guds vilja verka i våra hjärtan så leder det till en sann djupgående förkrosselse över vår onda vandel, en ånger som är uppriktig inför Gud.

Frälsning: När vi har en uppriktig ånger i våra hjärtan inför Gud, då kan Korsets kraft verka i våra liv och våra hjärtan kan tvättas rena, våra skulder kan bli utplånade och Kristi mysterium frälsa oss från synden. I detta Kristi mysterium får vi ett nytt hjärta skapat i oss som är rent och upprättat inför Gud. Det är här vi tar emot rättfärdigheten som en gåva från Gud, när Jesu blod har renat oss genom sann omvändelse.

Tagged

Leave a Reply