Offentlig ursäkt till er inom hbtq

Den bigotta kyrkan

Förlåt oss vårt hyckleri. Kyrkan, statskyrka som frikyrkor har varit och är fortfarande i stor grad bigotta hycklare. Vi gör skillnad på person och person, vilket är en synd inför Gud. Vi har klassificerat synder som värre en andra, settpå oss själva och tyckt att vi är bättre än de där “syndarna”. Vi har missat att inse att vi själva är syndare, sett ner på andra och betett oss som Fariséer.

Fina strejta hetero-kristna i kyrkan, vi har sett oss själva som mindre syndiga eller som fullkomliga. Även om vi brottas med vår egen sexualitet, till exempel: masturbation, porr, otukt, äktenskapsbrott, m.m., samtidigt som vi dömer ut de som brottas med sin sexualitet utifrån hbtq.

Förlåt oss för att vi inte har visat Guds nåd med er, samtidigt som vi själva har sopat våra egna synder under mattan och framställt oss som fullkomliga. Förlåt oss för att vi inta har haft förstånd att förstå vad Guds nåd är, att göra bruk av nåden och ännu mindre, saknat förstånd att undervisa om nåden och Guds kraft.

Kyrkan som kallar sig Kristi kropp har saknat Guds kraft att hjälpa människor, samtidigt som vi i lagiskhet har krävt rättfärdighet och att människor är perfekta. Bibeln säger att alla människor har misslyckats. Ändå har kyrkan satt en norm för vad som är acceptabelt och inte och därefter delat in människor i kategorier, de som duger och de som inte duger. Detta är synd och egenrättfärdighet.

Världen under förgängelsen

Varför brottas ALLA människor med sin sexualitet? Alla människor brottas med något oavsett vad det än är, alla människor brottas med sin sexualitet! För vissa människor kan det var tuffare än för andra. Det som påverkar oss kan vara många olika faktorer.

Det finns människor som upplever att de har hamnat i fel kropp. Forskning har visat att vissa hormonella störningar under graviditeten kan påverka hur könet utvecklas, likaså vilken könsidentitet som utvecklas i hjärnan under fosterstadiet.

Annan forskning har visat på risken för män att utveckla homosexualitet ökar med 15% ju senare de befinner sig i syskonskaran. I andra fall kan det handla om uppväxtmiljö, sociala, emotionella samt andliga faktorer.

Det talas om att det kan finnas en viss homosex-gen. Precis som det finns en alkoholist-gen så gör det inte bäraren av den genen per automatik till alkoholist. På samma sätt så definierar inte en homosex-gen en person som homosexuell.

Varför är det på det här sättet? Bibeln säger att Gud skapade världen i ett perfekt tillstånd, men att världen föll i syndafallet. Effekten av syndafallet är att världen kom under förgängelsen och fortfarande är under förgängelsen, det är därför som också naturen gör misstag. Naturen gör alla former av misstag, men för vissa människor går det ut över sexualiteten.

HBTQ-agendan

Idag finns det en politisk agenda som är ute efter att normalisera hbtq som något normalt. Som vill sudda ut gränserna mellan manligt och kvinnligt. Som vill tvinga pojkar att leka som flickor och tvärtom. Som vill få män att klä sig som kvinnor och tvärtom.

Som biblisk kristen går det inte att följa den agendan då den går emot kärnfamiljen och Bibelns grundläggande värderingar, som säger att Gud skapade människan till man och kvinna. Lika lite som biblisk kristendom kan erkänna en utlevad hbtq-baserad livsstil.

Samtidigt behöver kyrkan omvända sig från sitt bigotteri och erkänna sitt misslyckande att bemöta personer som identifierar sig som hbtq. Kyrkan och samhället är skyldiga att bemöta dessa människor på ett kärleksfullt och likvärdigt sätt. Kyrkan måste finna Guds nåd och kraft och kunna förmedla den till alla människor som är i behov av den.

Guds nåd

Guds nåd har uppenbarats till frälsning för alla människor. Den fostrar oss att säga nej till ogudaktighet och världsliga begär och i stället leva anständigt, rättfärdigt och gudfruktigt i den tid som nu är. Titus 2:11-12

Bibeln talar om Guds nåd som en kraft att övervinna. Att övervinna världen och synden. Alla människor har syndat och är i behov av frälsning, ingen är perfekt, men alla är skapade till Guds avbild.

Alla människor brottas med sin sexualitet på ett eller annat sätt oavsett om hen är ett pastorsbarn som är fast i vanemässig masturbation eller om det är en person som brottas med sin sexualitet utifrån ett hbtq-perspektiv.

 Dessutom kom lagen in för att fallet skulle bli större. Men där synden blev större, där överflödade nåden ännu merRomarbrevet 5:20

Varje kristen måste erkänna att de är i behov av Guds nåd, och att varje människa har fått ett mått nåd av Gud. Vi behöver också förstå att de som brottas med en hbtq-läggning är arvingar till ett större mått av nåd.

Skrivet av ett pastorsbarn som fått uppleva Guds nåd att bli fri och upprättad från onani och porrmissbruk.

Tagged

Leave a Reply