Sjunde budet

Gamla testamentet

Du skall inte begå äktenskapsbrott. 2 Mosebok 20:14

I Mose lag när en gift person bedrev otukt med en utomstående så innebar det äktenskapsbrott. Ett brott mot det ingångna äktenskapsförbundet, och det var en allvarlig synd.

Nya testamentet

I nya testamentet skärps innebörden av äktenskapsbrott väsentligt åter en gång. Klicka på den blå rubriken för att läsa bibeltexten från Matteusevangeliet 5:27 och framåt.

Äktenskapsbrott – Matt 5:27-28, 31-32

27 Ni har hört att det är sagt: Du ska inte begå äktenskapsbrott.
28 Jag säger er: Den som ser med begär på en kvinna har redan begått äktenskapsbrott med henne i sitt hjärta.

31 Det är sagt: Den som skiljer sig från sin hustru ska ge henne skilsmässobrev.
32 Jag säger er: Den som skiljer sig från sin hustru av annat skäl än sexuell synd, han blir orsak till att äktenskapsbrott begås med henne. Och den som gifter sig med en frånskild kvinna begår äktenskapsbrott.

Bibeln säger att allt vårt handlande börjar i vårt hjärta med tankar som sedan tar sig i uttryck i handling. Att se på en gift kvinna med begär till henne är äktenskapsbrott, då det redan har tagit plats i tanken. På samma sätt så är det otukt att se på en ogift kvinna med begär då det börjar i hjärtat.

Hela det här budet kan också tillämpas omvänt, ser du, som kvinna, med begär på en man så är även det otukt/äktenskapsbrott i hjärtat och räknas som en synd.

I vers 31-32 får vi även en uppdaterad syn på skilsmässa. I gamla testamentet fick man skilja sig och gifta om sig. Jesus säger här i nya testamentet att den som skiljer sig av någon annan anledning än sexuell synd, blir skyldig till äktenskapsbrott. Och den som gifter om sig med en sådan blir också äktenskapsbrytare.

Är du en äktenskapsbrytare?

Är du otuktig? All synd börjar i hjärtat! Har du gått och haft sexuellt begär i hjärtat till en annan människa? I så fall är du otuktig eller till och med en äktenskapsbrytare. Du behöver omvända dig från din synd, be Gud om förlåtelse och ta emot Jesus som frälsare och Herre.

Tagged

Leave a Reply