Tionde budet

Gamla testamentet

Du skall inte ha begär till din nästas hus. Du skall inte ha begär till din nästas hustru, inte heller till hans tjänare eller tjänarinna, hans oxe eller hans åsna eller något annat som tillhör din nästa. 2 Mosebok 20:17

Det tionde och sista budet i gamla testamentet, du ska inte ha begär. I det här budet ser vi en lista med saker du inte ska ha begär till, men som går över till “…eller till något som tillhör din nästa”. Det vill säga, du ska inte gå omkring och ha begär, inte vara missnöjd och avundsjuk. Kunna vara glad och nöjd med det du har.

Nya testamentet

I nya testamentet ser vi vikten av att inte ha begär, därför att det leder oss fel, det leder oss bort från Gud och in i avgudadyrkan. Följer vi våra värdsliga begär så kommer vi inte rätt. Läs bibeltexten från 1 Korintierbrevet 10:3-6.

Begär leder till undergång – 1 Kor 10:3-6

3 Alla åt de samma andliga mat,
4 och alla drack de samma andliga dryck. De drack ur en andlig klippa som följde dem, och den klippan var Kristus.
5 Men de flesta av dem hade Gud inte behag till, utan de föll och låg utspridda i öknen.
6 Det som hände dem har blivit ett varnande exempel för oss, för att vi inte ska ha begär till det onda som de hade.

Israeliterna som vandrade i öknen i gamla testamentet kom aldrig in i löfteslandet. I alla fall inte den första generationen. Anledningen var att de bara följde sina egna begär istället för att följa Gud och ha honom för ögonen. På så sätt så har de blivit ett exempel för oss idag att inte låta oss styras av våra begär.

Bland dem var vi alla en gång, när vi följde våra köttsliga begär och gjorde vad köttet och tankarna ville. Av naturen var vi vredens barn, precis som de andra. …Därför ska ni lämna ert gamla liv och lägga bort den gamla människan som går under, bedragen av sina begär. Efesierbrevet 2:3, 4:22

Alla människor har en gång varit vredens barn som har följt sitt eget kött och vad det ville ha.

Det ligger i vår fallna natur att bara göra det som ger oss snabb och kortsiktig tillfredställelse, men ofta med långsiktiga negativa konsekvenser.

Därför har Gud kallat mänskligheten att lägga bort sina begär då det bedrar henne och leder i långa loppet till undergång.

Hos andra sås säden bland tistlar. Det är de som hör ordet, men världsliga bekymmer, bedräglig rikedom och begär efter annat kommer in och kväver ordet så att det blir utan frukt. Markusevangeliet 4:18-19

Det är viktigt att se över vilken jordmån vi är. Om vi hör Guds ord men låter världsliga saker ta över så blir ordet overksamt. Resultatet av det är att begären styr och leder oss vilse.

Allt som är i världen – köttets begär och ögonens begär och högmod över livets goda – det kommer inte från Fadern utan från världen. Och världen och dess begär förgår, men den som gör Guds vilja består för evigt. 1 Johannesbrevet 2:16-17

Allt som inte är från Gud är av värden. Och om vi följer det som är av världen så följer vi inte Gud, utan våra egna begär.

Att följa det som köttet vill ha, otukt och felaktig njutning. Det ögonen vill ha vad det än må vara. Samt högmod över det vi har i livet för att vi på något sätt skulle vara förmer än någon annan. Allt detta har ett slut, och om vi följer begären så går vi samma slut tull mötes. Vad vi istället bör göra är Guds vilja.

Fly ungdomens onda begär och sträva efter rättfärdighet, tro, kärlek och frid tillsammans med dem som åkallar Herren av rent hjärta. 2 Timoteusbrevet 2:22

Fly bort från allt som frestar och som kan leda oss vilse. Välj bort tillfällig njutning till förmån för gemenskap med de som älskar Herren, och genom Honom lär sig älska andra människor.

Sök att få det rena hjärtat. Då kan vi älska våra medmänniskor istället för att själviskt tillfredsställa våra begär och därigenom sprida ondska och smärta i världen.

De som tillhör Kristus Jesus har korsfäst sitt kött med dess lidelser och begär. Galaterbrevet 5:24

Har du problem med begär?

Är det den kortsiktiga njutningen och tillfredsställelsen som lockar dig? Då lever du för dig själve och inte för andra människor. Därigenom syndar du mot både Gud och medmänniskor.

Du behöver omvända dig från din synd och göra Jesus till Herre och frälsare i ditt liv. När du tar emot honom blir han din källa för tillfredsställelse, Jesus är livets vatten.

Tagged

Leave a Reply