Frälsningen

Vad innebär frälsning

Läs inledningstexten från Jesaja 53:10-11

Inledning – Jesaja 53:10-11

10 Det var Herrens vilja att slå honom och låta honom lida. När du gör hans liv till ett skuldoffer, får han se avkomlingar och leva länge, och Herrens vilja skall ha framgång genom honom. Genom den vedermöda hans själ har utstått får han se och bli tillfreds.
11 Genom sin kunskap förklarar min rättfärdige tjänare de många rättfärdiga, och deras skulder är det han som bär.

Vad betyder frälsa? Det moderna svenska ordet frälsa/frälst betyder att bli räddad, fri eller att bli troende/religös. För att bättre förstå vad det betyder så behöver vi titta på en äldre variant av ordet: frälse. Ordet frälse er en kombination av frelsi och frealse och betyder “med fri hals”.

När slavar förr i tiden, någonstans runt vikingatiden, frigavs så blev de frälsta. De fick en fri hals, bojan de hade runt halsen togs bort. Att bli frälst i biblisk bemärkselse innebär en befrielse från slaveriet, till att bli en fri människa.

Innebörden av frälsning i bibeln är väldigt bred. Frälsningen omfattar att friköpas från synden, men också att bli helad, upprättad och befriad på alla områden. Frälsningen är total.

Guds frälsningen uppenbarad

Guds nåd har uppenbarats till frälsning för alla människor. Titus brev 2:11

Gud har genom Jesus Kristus av nåd uppenbarat frälsningens väg. Den frälsning som kan sätta alla människor fria från djävulens våld och syndens slaveri.

Det är av Guds nåd att frälsningen finns tillgänglig. Inte på något sätt av oss själva eller vår egen prestation kan det ske, bara genom Guds barmhärtighet.

Jesus är frälsningens källa

När han (Jesus) sedan var fullkomnad blev han källan till evig frälsning för alla som lyder honom Hebreerbrevet 5:9

Att “han fullkomnades” syftar på det verk som utfördes på Golgata kors, när Jesus blev korsfäst, dog och uppstod från de döda. Det är Jesus som är offret för världens synd.

Som det stod i inledningstexten: “När du gör hans liv till ett skuldoffer, får han se avkomlingar och leva länge.” Det är Jesus som är offerlammet och det är hans verk att vi kan bli frälsta.

Det glada budskapet

Jag skäms inte för evangeliet. Det är en Guds kraft till frälsning för var och en som tror, juden först men också greken. Romarbrevet 1:16

Evangelium är “det glada budskapet”. Budskapet att alla människor kan bli frälsta av nåd, för de som tror på Jesus och gör hans vilja. Evangeliet och allt det handlar om är läran om frälsning som är en Guds kraft.

Nåden och frälsningen är inte begränsad, den gäller både för judarna lika väl som för alla andra människor oavsett kön, nationalitet eller etnicitet.

Tagged

Leave a Reply