Övergång till ljus

Frälst från mörker till ljus

Läs inledningstexten från Jesaja 9:2-4

Inledning – Jesaja 9:2-4

2 Det folk som vandrar i mörkret skall se ett stort ljus, över dem som bor i dödsskuggans land skall ljuset stråla fram.
3 Det folk som du inte givit stor glädje, låter du bli talrikt. De skall glädja sig inför dig, så som man gläds under skördetiden, så som man fröjdar sig när man delar byte.
4 Ty deras bördors ok, deras skuldrors gissel och deras plågares stav bryter du sönder liksom i Midjans tid.

Frälsningen är att komma från en vandring i mörker under slaveri, ok och gissel, till att bli satt fri från mörkrets förtryck och därigenom komma in i ljuset. Jesus är det stora ljuset som gick upp för mänskligheten när han kom till jorden.

Jesus sänd som frälsare

Gud har inte sänt sin Son till världen för att döma världen, utan för att världen ska bli frälst genom honom. Johannesevangeliet 3:17

Syftet med att sända Jesus var inte att döma de människor som var förtryckta under slavoket. Tvärtom så kom han för att världen skulle bli frälst, för de som tar emot honom, de som gör Jesus till ett skuldoffer för sina synder.

Gud har inte bestämt oss till att drabbas av vredesdomen utan till att vinna frälsning genom vår Herre Jesus Kristus. 1 Tessalonikerbrevet 5:9

Gud har bestämt om dem som har tagit emot Jesus som frälsare att de inte ska drabbas av vredesdomen. Det vill säga, de ska undkomma den straffdom som följer för syndare och istället vinna frälsningen som har blivit tillgänglig genom Jesus.

Insatt i Guds rike

Han har frälst oss från mörkrets välde och fört oss in i sin älskade Sons rike. I honom är vi friköpta och har förlåtelse för våra synder. Kolosserbrevet 1:13-14

Innan du tog emot frälsningen så vandrade du i mörker. Då befann du dig i dödsskuggans land. I det mörkret så var du slav under synden, plågad av Satan.

När du tog emot Jesus som frälsare så friköpte han dig från slaveriet och knäckte satans makt över ditt liv. Du fick syndernas förlåtelse och oket lossnade från dina axlar.

När detta skedde så satte Gud dig som en fri människa i Jesu rike. På så sätt har du gått från mörker till ljus. Jesus är det ljuset genom frälsningsverket på Golgata kors.

Tagged

Leave a Reply